Let us know how it is going

Welkom

Je bent nu met succes ingeschreven en kunt bijna beginnen aan je eerste stap in een spannend en praktijkgericht leerproces. Deze cursus zal je van effectieve tools voorzien die je in je leven kunt toepassen.

Deze cursus is stap voor stap opgebouwd met studie en oefeningen die je in volgorde moet doen. En aangezien de cursus zich in zijn geheel op je persoonlijke logon bevindt, kun je gewoon inloggen wanneer je maar wilt en kun je de stappen van de cursus in je eigen tempo uitvoeren totdat je hem helemaal hebt voltooid.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen.

De verwarring of het onvermogen om te begrijpen of te leren komt NA een woord waarvan je de betekenis niet wist. Het kan zijn dat het niet alleen de nieuwe en ongebruikelijke woorden zijn die je niet begreep.

Een van de belangrijkste feiten in het hele onderwerp studie is dat je niet voorbij een woord moet gaan dat je niet begrijpt.

In elk onderwerp waarmee je bent begonnen en dat je daarna niet hebt afgemaakt, zul je zien dat er woorden zijn geweest die je las, maar waarvan je niet wist wat ze betekenden.

Wees er daarom bij het bestuderen van deze cursus heel, heel zeker van dat je nooit aan een woord voorbijgaat dat je niet volledig begrijpt.

Als wat je aan het bestuderen bent verwarrend wordt of als het lijkt dat je het niet kunt begrijpen, zal er net daarvoor een WOORD zijn dat je niet hebt begrepen.

Ga dan niet verder maar ga terug naar de plek VOOR het gedeelte waar de moeilijkheden begonnen en vind het woord dat je niet helemaal hebt begrepen. Wanneer je een woord ziet dat onderstreept is, kun je erop klikken en dan zul je meteen de betekenis van dat woord te zien krijgen.

Wanneer je door de cursus heen gaat, kun je ook klikken op “Verklarende woordenlijst” in het menu bovenaan elke cursuspagina (dat is een lijst met woorden en wat ze betekenen) en dan zul je naar een lijst met woorden gaan die in de cursus worden gebruikt, met hun betekenis.

Als je het woord waar je naar zoekt niet in de verklarende woordenlijst kunt vinden, gebruik dan een eenvoudig woordenboek en zoek de betekenis ervan daarin op.

Welkom op de online cursus Kinderen

In de wereld van vandaag krijgen de meeste ouders geen onderricht in het opvoeden van hun kinderen. Ze weten niet hoe ze voor hen moeten zorgen, hoe ze hen moeten helpen als ze een verwonding hebben, hoe ze hen moeten troosten als ze van streek zijn en huilen, of zelfs hoe ze het beste de medewerking van een kind kunnen krijgen.

Als gevolg daarvan worden hedendaagse kinderen vaak opgevoed op de manier waarop hun ouders zijn opgevoed; en dat was in veel gevallen geen plezierige of succesvolle ervaring.

De wijze waarop je voor een kind zorgt en het opvoedt, heeft in grote mate invloed op zijn toekomst. Als een kind bijvoorbeeld een heleboel liefde en communicatie van zijn ouders krijgt, zal hij hoogstwaarschijnlijk die liefde en communicatie aan het gezin willen teruggeven. Maar als hij altijd opdrachten krijgt, continu wordt gestopt om te doen wat hij wil doen en voortdurend in allerlei discussies en ruzies met zijn ouders terechtkomt, kan hij niet wachten om het huis uit te gaan. Vaak is het zo, dat wanneer hij op zo’n manier het huis verlaat, hij met de verkeerde mensen bevriend kan raken en dingen kan gaan doen die hem in de problemen brengen.

L. Ron Hubbard ontwikkelde veel manieren om het beste van een kind naar boven te halen – om hem te helpen zodat hij met beide benen op de grond komt te staan en om hem een gelukkige jeugd te geven waar hij opgroeit als bijdragend lid van het gezin. Ook al is er hier maar een klein gedeelte opgenomen van wat L. Ron Hubbard over het omgaan met kinderen heeft geschreven, geeft dit hoofdstuk je uiterst waardevolle tools en leert het je manieren om je kind te helpen die nergens anders te vinden zijn.

De informatie in deze cursus zal je helpen om je kinderen met liefde en communicatie op te voeden en ze te geven wat ze nodig hebben om gelukkige, liefhebbende en productieve leden van het gezin te worden – kinderen die zullen opgroeien tot waardevolle leden van onze toekomstige samenleving.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

1.‎1 LEES HET ARTIKEL

Hoe met Kinderen om te gaan

Ouders vragen zich vaak af: “Hoe kan ik het best mijn kinderen opvoeden?”

Een goede, stabiele ouder met in zijn hart liefde en tolerantie (bereidheid om iets te accepteren dat niet perfect is), is zo’n beetje de beste therapie die een kind kan hebben.

Hoeveel Controle?

Het eerste en belangrijkste om te weten over het opvoeden van kinderen, is hoe je ze dingen bijbrengt zonder ze te breken (emotioneel beschadigen zodat ze hoop of vertrouwen verliezen). Je wilt je kind op zo’n manier opvoeden dat hij voor zichzelf kan zorgen en je hem niet voortdurend onder controle hoeft te houden. Zijn goede gedrag, zijn gezondheid en zijn geluk hangen ervan af dat jij dit op de juiste wijze doet.

Kinderen zijn geen honden. Ze kunnen niet afgericht worden, zoals men honden kan africhten. Een kind is geen speciaal soort dier dat anders is dan de Mens. Een kind is een man of vrouw die nog niet volledig volgroeid is.

Hoe zou jij het vinden als je maar met kracht werd rondgesjouwd en gecommandeerd en ervan werd weerhouden om datgene te doen wat je wilde doen? Je zou kwaad zijn en van streek als iemand je dat aandeed. Dat is met een kind ook het geval, maar omdat hij nog klein is, is hij bang om iets te zeggen of te doen waarmee hij laat zien dat hij niet op prijs stelt wat er met hem gebeurt. Maar dat is wel de manier waarop een gemiddeld kind wordt behandeld. Een kind slaat niet terug omdat hij niet groot genoeg is en hij zich daarvan bewust is. Dus in plaats daarvan doet hij dingen zoals je vloer modderig maken, je middagdutje onderbreken en een einde maken aan de rust in je huis. Dit is bij kinderen normaal gedrag. Maar het hoeft niet zo te zijn.

Zelfdeterminisme betekent dat iemand een keuze heeft en kan beslissen wat er met hem gebeurt, wat hij wil doen, enzovoort. Wanneer iemand zelfdeterminisme heeft, heeft hij ook zelfvertrouwen aangaande zijn controle over de dingen om hem heen en aangaande hoe hij met anderen omgaat. Elk kind heeft recht op zijn zelfdeterminisme.

De zachtmoedigheid en de liefde van een kind zullen voortduren zolang hij zijn eigen zelfdeterminisme kan uitoefenen. Als je zijn zelfdeterminisme belemmert, belemmer je zijn leven.

Eén reden waarom je het recht van een kind om voor zichzelf te beslissen wellicht wél in de wind zou moeten slaan, is als er een mogelijk gevaar in zijn omgeving dreigt. In dit geval zou jij als zijn ouder ervoor moeten zorgen dat de ruimte waarin hij leeft of speelt, ontdaan is van dingen die gevaarlijk voor hem zouden kunnen zijn. Je zou bijvoorbeeld een hek om je voortuin heen kunnen zetten zodat je kind niet zomaar de straat op kan rennen.

Sommige mensen zijn zelf als kind zo slecht opgevoed, dat ze denken dat onder controle houden het belangrijkste punt is bij het opvoeden van een kind. Maar als je met kracht een kind onder controle houdt, dan zul je hem in apathie terecht laten komen, wat een mentale emotie is waar niets hem meer iets kan schelen. Hij zal gehoorzaam zijn en doen wat jij hem zegt, maar hij zal zijn zelfdeterminisme verloren hebben en hij zal geen gelukkig kind zijn.

Bij de opvoeding van je kind moet je dus vermijden hem op deze wijze “af te richten”. Je kind begint zijn leven met een vriendelijke en aangename instelling ten opzichte van andere mensen. Hij zal van nature ook op een rustige manier handelen en respect verdienen. Maar als hij niet op de juiste manier wordt behandeld, zal het kind in een relatief korte tijd in opstand komen. Deze opstand zou zo uit de hand kunnen lopen, dat hij een heleboel problemen zou kunnen veroorzaken. Hij zou een hoop lawaai kunnen maken en dingen doen die laten zien dat hij helemaal niet om andere mensen geeft. Hij kan slordig worden met zijn bezittingen of zichzelf vies maken en zich niet wassen. Hij zal alles doen wat hij kan om jou te irriteren.

Dus als je probeert een kind gewoon maar af te richten en onder controle te houden, zul je zijn liefde kwijtraken. En als je je kind onder controle blijft houden en hem blijft africhten, zou je het kind voor altijd kunnen verliezen.

Hier is een proef die je kunt doen: laat je kind bij je op schoot zitten. Hij zal daar heel vrolijk zitten. Sla nu je armen om hem heen en houd hem vast om hem daar te houden en hem daar te laten blijven zitten. Doe dit zelfs als hij niet eens probeerde weg te gaan. Hij zal zich onmiddellijk proberen los te wringen. Hij zal vechten om los te komen. Hij zal kwaad worden. Hij zal huilen. Maar bedenk dat hij vrolijk was voordat je begon hem vast te houden en hem daar te laten blijven zitten.

Het zijn jouw pogingen om je kind “af te richten” en onder controle te houden, die ervoor zorgen dat hij gaat protesteren en precies zo gaat handelen als hij doet wanneer je probeert hem op schoot vast te houden.

Als je je kind al een tijd lang hebt afgericht, onder controle gehouden, gecommandeerd en hebt gestopt zijn eigen bezittingen te hebben en dat soort dingen, kun je wat moeilijkheden krijgen als je vervolgens begint toe te staan dat hij iets doet. Als je, na hem onder controle te hebben gehouden, nu probeert hem vrijheid te geven, kan hij wantrouwend zijn en het moeilijk vinden om te proberen zich aan te passen.

Stel dat hem altijd door jou werd verboden te fietsen, omdat hij “misschien wel gewond zou kunnen raken”. Dan geef je hem plotseling een fiets en zeg je hem te gaan fietsen. Het zou even duren voordat hij over de eerdere gedwongen controle heen komt en in staat is om gewoon te fietsen.

Als je je kind zelfgedetermineerd laat zijn en zijn zelfvertrouwen opbouwt en hem niet voortdurend probeert af te richten en onder controle te houden, dan zal het goed met hem gaan. En als je gewoon op deze manier met je kind werkt, zul je een kind krijgen dat zich goed gedraagt en attent is ten opzichte van jou. En – het belangrijkste – je zult ook een kind hebben dat van je houdt.

Het is veel gemakkelijker en veel, veel beter voor het kind wanneer je hem niet voortdurend opdrachten en aanwijzingen geeft, maar hem helpt een sterk zelfdeterminisme en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

De Bezittingen van een Kind

Nog iets om bij stil te staan is dat wanneer je een kind iets geeft, het van hem is. Het is niet meer van jou. Het is nu van hem. Dit geldt ook voor zijn kleren, speelgoed en zijn kamer. Wat aan hem gegeven is, moet uitsluitend onder zijn eigen controle staan. Hij kan zijn overhemd verscheuren, zijn bed slopen of zijn speelgoed-brandweerauto de vernieling in helpen, maar wat hij met zijn bezittingen doet, gaat jou helemaal niets aan.

Hoe zou jij het vinden als iemand je een kerstcadeau gaf en je daarna, dag in, dag uit, zou vertellen wat je ermee zou moeten doen en je zelfs zou straffen als je er niet voor had gezorgd zoals de persoon die het je gaf, denkt dat ermee omgegaan moet worden? Je zou dat cadeau verwoesten.

Dus als je je met zijn bezittingen bemoeit, zal hij beginnen op je zenuwen te werken. Dat is zijn wraak. Hij zal huilen. Hij zal je lastigvallen. Hij zal je spullen kapotmaken. Hij zal “per ongeluk” zijn melk morsen. En hij zal ook met opzet datgene slopen wat je hem had gegeven en waarvoor je hem dan op het hart drukte er goed voor te zorgen en er niet dit of dat mee te doen. Waarom? Hij is aan het vechten voor zijn eigen zelfdeterminisme.

Wanneer je je kind dus iets geeft, knoop dan in je oren dat het nu van hem is.

Het Recht van een Kind om bij te dragen

Je moet je kind het recht geven om bij te dragen.

Ieder mens vindt dat hij echt in staat is om dingen te doen, en ze goed kan doen, zolang hem maar wordt toegestaan om net zoveel of meer voor anderen te doen dan er voor hem werd gedaan.

Jij draagt als ouder vanzelfsprekend meer bij aan je kind dan dat hij aan jou bijdraagt. Je geeft hem voedsel, een huis om in te leven, kleding, boeken, speelgoed, geld en je liefde. Zolang hij nog een kind is, kan hij jou lang niet zoveel teruggeven als jij hem geeft.

Zodra je kind ziet dat hij meer ontvangt dan hij teruggeeft, kan hij ongelukkig worden. Hij zal proberen meer bij te dragen. Maar als hem dat niet wordt toegestaan, zal hij kwaad op je worden en kan hierdoor zelfs een afkeer van je krijgen.

Als je niet beseft wat er gaande is, zou je kunnen proberen om de opstandigheid van je kind aan te pakken door meer aan hem te gaan bijdragen. Maar wat er dan kan gebeuren, is dat je kind, omdat hij nu zelfs nog minder in staat is om net zoveel aan jou bij te dragen als jij hem geeft, zelfs nog meer in opstand zal komen. Als deze cyclus zich voortzet, zou je kind in apathie terecht kunnen komen. Je moet je kind dus aan je laten bijdragen.

Maar je kunt hem niet bevelen om bij te dragen. Je kunt hem niet bevelen om het gras te maaien en dan denken dat dat zijn bijdrage is. Hij moet zelf bedenken wat zijn bijdrage is en die dan geven. Als hij ertoe wordt gebracht iets te doen om bij te dragen, heeft hij het niet zelf uitgekozen en komt het niet van hem. Verteld worden wat hij moet doen om bij te dragen, wordt door hem gewoon als meer controle van jou ervaren.

Zelfs een baby draagt bij doordat hij probeert je te laten lachen. Een baby zal laten zien wat hij kan. Als hij wat ouder is, zal hij voor je dansen. Hij zal je kleine geschenken komen brengen, zoals wat stokjes die hij op de grond vond of een steen of een blad. Hij zal proberen de bewegingen die je met je handen of met je lichaam maakt te herhalen om je te helpen wanneer je werkt. Hij zal bijvoorbeeld proberen om je te helpen de stofzuiger vooruit te duwen of het beslag in de kom te roeren wanneer je een taart bakt.

Als je de bijdragen van de baby of het kind – zoals die glimlachjes, die dansjes, die stokjes, die werkbewegingen – niet accepteert, zul je begonnen zijn de bijdrage van je kind te stoppen. En als je zijn bijdragen stopt, zal hij bezorgd beginnen te worden. Hij zal vreemde dingen doen ten opzichte van je bezittingen in een poging om ze voor je te “verbeteren”. Hij kan bijvoorbeeld besluiten dat het tapijt er beter uit zou zien met wat inkt erop of dat de muur mooier zou zijn met een kleurkrijttekening erop. Maar het slechtste wat je zou kunnen doen, is tegen hem schreeuwen of hem straffen wanneer hij dat doet.

Laat je kind gewoon bijdragen en alles zal veel beter gaan.

Begrijpen hoe het Gezin draait

Hoe kan een kind weten wat hij moet bijdragen als hij er geen flauw idee van heeft hoe je huishouden feitelijk werkt?

Wanneer je kind nog heel klein is, kun je niet anders dan de glimlachjes, dansjes en kleine “geschenken” accepteren. Maar zodra hij het kan begrijpen, moet je hem het hele verhaal geven van hoe het gezin draait en hoe een huishouden in elkaar zit.

Je zou hem uit kunnen leggen dat een gezin een kleine groep is die samenwerkt om het voortbestaan van elk van haar leden te ondersteunen en elkaar te helpen om vooruit te komen en het in het leven beter te doen. Je kunt hem uitleggen waar zijn zakgeld vandaan komt. Je zou hem kunnen vertellen wat er moet gebeuren om het mogelijk te maken dat er voor iedereen eten op tafel komt, waar zijn kleren vandaan komen, wat je moet doen om het huis schoon te maken en hoe het gezin een auto heeft en die kan blijven gebruiken.

Je zou hem vertellen dat papa werkt. Papa spendeert uren aan het gebruiken van zijn handen en zijn denken om hard te werken en hiervoor krijgt hij geld. Dat geld wordt gebruikt om het eten te kopen dat jullie allemaal eten. De auto wordt goed onderhouden, want het kost veel geld om een auto te vervangen. Je kunt aan het kind uitleggen dat een rustig huis en zorg voor papa betekent dat papa beter kan werken en dat betekent weer eten en kleding en auto’s.

Met andere woorden, geef je kind op een manier die hij zal begrijpen een volledige uitleg van alles wat met het huishouden, werken en spelen te maken heeft.

Als je kind opstandig was, kan hij dat nog een tijdje blijven. Maar als hij wordt onderwezen in het gezin en weet wat jullie allemaal als groep proberen te bereiken, zal hij het uiteindelijk begrijpen en deel gaan uitmaken van het gezin en met je samenwerken om je te helpen het hele gezin nog beter te laten draaien.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.