Let us know how it is going
7.‎3 PRAKTIKUPPGIFT

Att ge ett barn en förklaring

Sitt ner med ett barn och tala om för honom hur familjen fungerar som grupp, hur pengarna tjänas, hur hans mat, kläder osv. köps. Lägg märke till hur han agerar och beter sig efter att han vet att han är en del av gruppen.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.