Let us know how it is going
6.‎1 LÄS ARTIKELN

Reningsprogrammet

När en person framgångsrikt har fullbordat avvänjningen är han redo för nästa steg.

Detta steg kallas Reningsprogrammet.

Rening betyder handlingen att göra en person fysiskt ren genom att få bort droger och andra giftiga ämnen från hans kropp. Giftiga ämnen är droger, kemikalier och varje ämne som visat sig vara giftigt eller skadligt för liv.

Ett program är en plan med procedurer och aktiviteter som man följer.

Reningsprogrammet görs av var och en som framgångsrikt har avvänjts från droger. Det kan även göras av någon som kan ha slutat ta droger för en tid sedan. En person behöver inte ha varit beroende av droger för att göra detta program. Det kan göras av vem som helst som någonsin har tagit droger eller fått in giftiga ämnen i sin kropp – vilket idag är i stort sett alla.

Droger, radioaktivt avfall och kemikalier av alla typer hittar man överallt idag. Exempelvis är en del av de konserveringsmedel som tillsätts grönsaker eller soppa på burk troligtvis giftiga. Undersökningar tycks också bekräfta att kemikalier som finns i luften för att ge en behaglig lukt i det lokala snabbköpet faktiskt är giftiga och kan hamna i de livsmedel som säljs där. Smärtstillande och lugnande medel är allmänt tillgängliga. Bekämpningsmedel och andra gifter finns i atmosfären. Industri- och jordbrukskemikalier används mer och mer. Sedan finns det alla illegala droger vilka inkluderar marijuana, LSD, kokain och andra gatudroger. De är naturligtvis också skadliga för liv.

Mängden giftiga ämnen som påverkar människor idag har skapat ett biokemiskt problem.

Biokemisk betyder samspelet (hur personer eller saker påverkar varandra) mellan livsformer och kemiska ämnen.

Bio- betyder liv; som gäller levande saker; och kommer från grekiska bios, liv eller livsföring.

Kemisk betyder som gäller eller har att göra med kemikalier.

Kemikalier är ämnen, enkla eller sammansatta, som utgör materiens byggstenar. Människokroppen består av kemikalier och kemiska föreningar. Komplexa kemiska processer, dvs. ständiga handlingar eller förändringar, pågår inom den hela tiden. Men giftiga ämnen kan blockera eller förändra dessa naturliga processer i kroppen. De kan göra kroppen sjuk eller till och med döda den.

avgiftning är handlingen att avlägsna giftiga ämnen från någonting, som till exempel från ens kropp.

Som vi såg tidigare i denna kurs, kan inte bara LSD utan även andra kemiska gifter, däribland konserveringsmedel, bekämpningsmedel, läkemedel och gatudroger (heroin, marijuana, kokain osv.) stanna kvar i kroppens vävnader i åratal. Så länge dessa ämnen stannar kvar i kroppen kan de orsaka restimulering av de mentala intrycksbilder som spelades in i personens sinne när han tog dem. Denna restimulering kan minska hans medvetenhet och förmågor. När drogerna och de andra gifterna har avlägsnats från kroppen kan de inte längre restimulera personen.

Reningsprogrammet befriar en person från de droger och andra giftiga ämnen som har lagrats i kroppen. Programmet övervakas noga och inkluderar följande:

Fysisk aktivitet

Svettning i en bastu

Näring, vilken inkluderar vitaminer, mineraler osv., samt olja

Ett lämpligt uppgjort personligt schema.

Fysisk aktivitet: Personen börjar varje dag under programmet med att springa. Syftet med att springa är inte att få personen att svettas, utan att öka blodcirkulationen. Blodet tränger djupare in i musklerna och vävnaderna så att giftiga ämnen löses upp och frigörs.

Svettning i en bastu: Efter löpningen går personen in i bastun och svettas. Gifterna kan nu lämna kroppen genom porerna.

Näring (vilket inkluderar vitaminer, mineraler och olja): När vi talar om näring talar vi inte bara om mat utan även om vitaminer och mineraler. Men vi talar inte om ”diet”. Personen äter vad han brukar äta. Han ska äta rikligt med färska grönsaker och de kokta grönsakerna han äter får inte vara överkokta. Han tar också dagliga kvantiteter vitaminer och mineraler.

Olja tas därför att giftiga ämnen fastnar i huvudsak (men inte bara) i kroppens fettvävnad. Kroppen kommer troligen att hålla fast vid någonting som den har ont om. Om man försöker få bort från kroppen något den har ont om, släpper den det därför inte ifrån sig. Men om personen tar lite fett i form av olja, kanske kroppen byter ut det dåliga fettet mot bra fett som är fritt från giftrester. Detta är grundteorin.

Niacin, ett B-komplex-vitamin, har en mycket viktig roll i programmets framgång och förtjänar ett särskilt omnämnande.

Niacin kan åstadkomma en del mycket välgörande resultat när det intas tillsammans med de andra nödvändiga vitaminerna och mineralerna i de korrekta mängderna. Det verkar lösa upp och frigöra drogrester från kroppens vävnader och celler. En person tar niacin vid ungefär samma tidpunkt som han springer, så att när han går in i bastun omedelbart efter att ha sprungit, svettas han ut drogerna och andra giftiga ämnen som frigjorts av niacinet ur kroppen.

Ett lämpligt uppgjort personligt schema: Det är viktigt att en person som har börjat på programmet håller sig till det på ett klokt sätt och inte hoppar över dagar eller gör det på ett oregelbundet sätt. Det är viktigt att personen får tillräckligt med sömn. Om han går igenom programmet på ett lämpligt uppgjort schema, kommer han att få de fulla resultaten från programmet.

Reningsprogrammet ersätter inte de handlingar som beskrevs tidigare i denna kurs för de som precis har slutat med droger. Programmet görs först sedan dessa tidigare steg har fullbordats.

När personen befriar sin kropp från gifter, bör man se en förbättring i hans fysiska tillstånd. Resultatet är en renad kropp. Men syftet med Reningsprogrammet är inte att hantera kroppen.

Programmet utvecklades för att göra det möjligt att frigöra individen andligen.

En person är inte sin kropp eller sitt sinne, utan en andlig varelse. Detta är en grundläggande sanning som upptäcktes i Scientology. Den andliga varelsen som är individen kallas en thetan. Ordet thetan kommer från den grekiska bokstaven theta som betyder tanke eller ande. Thetanen är inte något du har; det är du. Du har ett sinne och du har en kropp, men du är en thetan. Thetanen använder sinnet för att hjälpa honom kommunicera med och kontrollera sin omgivning.

Det har visat sig att en person som har använt droger inte är i stånd att uppnå större frihet som andlig varelse – vilket är Scientologys mission. De mentala intrycksbilderna från dessa giftiga ämnen kan restimulera dig, thetanen, så länge dessa ämnen finns i kroppen. När de har försvunnit från kroppen, kan den ständiga restimuleringen upphöra. Så Reningsprogrammet är faktiskt en andlig åtgärd. Det frigör personen från de restimulerande verkningarna av droger och andra gifter. Med detta ur vägen, är han nu i stånd att följa en väg till andlig förbättring.

Med 5 timmar om dagen borde en person kunna komma igenom hela programmet på tre till fyra veckor. En del behöver mer tid, andra mindre. Men oavsett hur lång tid det tar, erbjuder Reningsprogrammet en väg för dig att ta ett mycket viktigt steg mot ett liv utan gifter och droger.

Reningsprogrammet är tillgängligt under professionell övervakning i Scientology-organisationer och -missioner över hela världen. Boken Renad kropp, klar tanke – Det effektiva reningsprogrammet beskriver exakt för en hur detta program administreras och beskriver alla dess steg.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.