Let us know how it is going
6.‎1 LES ARTIKKELEN

Renselsesprogrammet

Etter at en person har fullført avvenningen på en vellykket måte, er han klar for det neste trinnet.

Dette trinnet kalles Renselsesprogrammet.

Renselse betyr handlingen å gjøre noen fysisk ren ved å fjerne stoff og andre toksiske substanser fra kroppen. Toksiske substanser er stoff, kjemikalier eller en hvilken som helst substans som har vist seg å være giftig eller skadelig for en organisme. Ordet toksisk kommer fra det greske ordet toksikon, som opprinnelig betydde en gift man dyppet piler i.

Et program er en plan av prosedyrer og aktiviteter som skal følges.

Renselsesprogrammet blir gjort av enhver person som på en vellykket måte er avvent fra stoff. Det gjøres også av noen som kanskje har sluttet å ta stoff for en stund siden. En person behøver ikke å ha vært avhengig av stoff for å gjøre dette programmet. Det kan gjøres av hvem som helst som noensinne har tatt stoff eller toksiske substanser inn i kroppen sin – som i dag betyr stort sett alle.

Stoff og medikamenter, radioaktivt avfall og kjemikalier av alle slag finnes overalt i dag. For eksempel er noen av konserveringsmidlene som tilsettes hermetiske grønnsaker eller supper sannsynligvis toksiske. Resultater av undersøkelser synes å bekrefte at kjemikalier som svever rundt i luften på det lokale supermarkedet for å gi en behagelig duft, faktisk er giftige, og kan ende opp i matvarene som blir solgt der. Smertestillende og beroligende midler er bredt tilgjengelige. Sprøytemidler og andre giftstoffer finnes i atmosfæren. Kjemikalier i industrien og landbruket brukes mer og mer. Så er det de ulovlige stoffene som inkluderer marihuana, LSD, kokain og andre gatestoffer. Disse er også, selvfølgelig, skadelige for livet.

Antallet av toksiske substanser som påvirker folk i dag har skapt et biokjemisk problem.

Biokjemisk betyr samspillet (handling eller innflytelse av personer eller ting på hverandre) mellom livsformer og kjemiske substanser.

Bio- betyr liv, om levende ting; fra gresk bios, liv eller levemåte.

Kjemisk betyr om eller som har å gjøre med kjemikalier.

Kjemikalier er substanser, enkle eller komplekse, som er materiens byggeklosser. Selve menneskekroppen er sammensatt av kjemikalier og kjemiske forbindelser. Kompliserte kjemiske prosesser, som betyr kontinuerlige handlinger eller forandringer, foregår hele tiden i den. Men toksiske substanser kan blokkere eller forandre disse naturlige kroppsprosessene. De kan gjøre kroppen syk eller til og med drepe den.

detoksifisering (avgiftning) er handlingen å fjerne en gift eller en giftig virkning fra noe, for eksempel kroppen.

Som vi så tidligere på dette kurset, er det ikke bare LSD, men også andre kjemiske gifter og andre giftstoffer, konserveringsmidler og sprøytemidler, legemidler og gatestoff (heroin, marihuana, kokain osv.), som kan forbli i kroppens vev i årevis. Så lenge disse substansene forblir i kroppen, kan de forårsake restimulering av mentale inntrykksbilder spilt inn i personens sinn da han tok dem. Denne restimuleringen kan redusere hans bevissthet og evner. Når stoff og andre gifter er fjernet fra kroppen, er de ikke lenger der til å restimulere personen.

Renselsesprogrammet frigjør en person fra stoff og andre giftige substanser som har hopet seg opp i kroppen. Programmet, som blir nøye overvåket, inkluderer det følgende:

Mosjon

Svetting i en badstue

Ernæring, herunder vitaminer, mineraler osv., samt inntak av olje

En korrekt ordnet personlig timeplan.

Mosjon: Personen begynner hver dag på programmet ved å løpe. Formålet med å løpe er ikke å få personen til å svette, men å øke blodsirkulasjonen. Blodet går dypere inn i muskler og vev slik at giftige substanser kan løsne og frigjøres.

Svetting i en badstue: Etter løpingen går personen i badstuen for å svette. Disse giftene kan nå forlate kroppen gjennom porene.

Ernæring (inkludert vitaminer, mineraler og inntak av olje): Når vi snakker om ernæring, snakker vi ikke bare om mat, men også om vitaminer og mineraler. Vi snakker imidlertid ikke om «diett». Personen spiser ganske enkelt det han vanligvis spiser. Han bør forvisse seg om at han får i seg masse friske grønnsaker, og at de kokte grønnsakene ikke er for mye kokt. Han tar også daglige mengder av vitaminer og mineraler.

Man tar olje fordi giftige stoffer har en tendens til å feste seg hovedsakelig (men ikke bare) i kroppens fettvev. Kroppen vil faktisk ha en tendens til å holde på noe som den har for lite av. Hvis du prøver å bli kvitt noe den har for lite av, vil den ikke gi slipp på det. Men hvis personen tar noe fett i form av olje, kunne kroppen muligens bytte det dårlige fettet i kroppen med godt fett som er fritt for giftrester. Det er den grunnleggende teorien.

Niacin, et B-kompleks-vitamin, spiller en viktig rolle i suksessen av programmet og må nevnes spesielt.

Niacin kan frembringe noen veldig nyttige resultater når det inntas sammen med de andre nødvendige vitaminene og mineralene i riktige mengder. Det ser det ut til å løse opp og frigi stoffrester fra vevet og cellene. En person tar niacin omtrent på samme tid som han løper, slik at når han går inn i badstuen umiddelbart etter løpingen, blir stoff og andre giftige substanser frigjort av niacinen og svettes ut av kroppen.

En korrekt ordnet personlig timeplan: Det er viktig at en person som har startet på programmet holder seg til det på en fornuftig måte og ikke hopper over dager eller gjør det på en tilfeldig måte. Det betyr også at man bør få nok søvn. Hvis han går gjennom programmet på en velordnet timeplan, vil han få de fulle resultatene fra programmet.

Renselsesprogrammet erstatter ikke handlingene som er beskrevet tidligere i dette kurset for dem som akkurat nå slutter med stoff. Programmet vil kun bli påbegynt etter at de tidligere trinnene hadde blitt fullført.

Etter hvert som personen blir kvitt giftstoffer fra kroppen, burde man kunne se en forbedring i hans fysiske tilstand. Resultatet er en renset kropp. Formålet med Renselsesprogrammet er imidlertid ikke å håndtere kroppen.

Programmet ble utviklet for å gjøre det mulig å frigjøre individet åndelig sett.

En person er ikke sin kropp eller sitt sinn, men han er et åndelig vesen. Det er en fundamental sannhet oppdaget i Scientology. Det åndelige vesenet som er individet, er kjent som en thetan. Ordet thetan kommer fra den greske bokstaven theta, som betyr tanke eller liv. En thetan er ikke noe du har, det er deg. Du har et sinn og du har en kropp, men du er en thetan. Thetanen bruker sinnet for å hjelpe ham til å kommunisere med og kontrollere omgivelsene sine.

Det er blitt oppdaget at en person som har brukt stoff, ikke er i stand til å oppnå større frihet som et åndelig vesen – som er Scientologys misjon. De mentale inntrykksbildene av disse giftige substansene, så lenge de substansene finnes i kroppen, kan restimulere deg – thetanen. Når de er borte fra kroppen, kan den konstante restimuleringen opphøre. Renselsesprogrammet er faktisk en åndelig handling. Det frigjør personen fra de restimulerende virkningene av stoffrester og andre giftstoffer. Med det ute av veien, er han nå i stand til å følge en vei til åndelig forbedring.

En person burde være i stand til å komme gjennom hele programmet på to uker med fem timer om dagen. Noen vil trenge mer og noen mindre. Men uansett hvor lang tid det tar, gir Renselsesprogrammet deg en måte til å ta avgjørende trinn mot et giftfritt, stoffritt liv.

Renselsesprogrammet er tilgjengelig under ekspertovervåkning i Scientology organisasjoner og misjoner verden over. Boken Ren kropp, klart sinn: Det effektive Renselsesprogrammet forteller en nøyaktig hvordan dette programmet gis og beskriver alle trinnene i det.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.