Let us know how it is going
3.‎1 LÄS ARTIKELN

Botemedel

Ett sätt att mildra situationen när den ena eller båda makarna vill lämna ett äktenskap är att få både mannen och hustrun att skriva ner sina overtar och undanhållanden. De skriver ner sina overtar och undanhållanden på ett papper och anger tiden och platsen för overten/undanhållandet, och vad de gjorde eller underlät att göra. När detta har fullbordats kommer båda att uppleva lättnad och återvunnet ansvar. (Proceduren för hur man skriver ner sina overtar och undanhållanden beskrivs till fullo i online-kursen Integritet och ärlighet.)

Det kan dock hända att det inte till fullo löser upprördheten eller bristen på överenskommelse mellan makarna när de skriver ner sina overtar och undanhållanden. Om detta är fallet ska man kontakta en Scientology-auditör för att få hjälp med att hantera saken. En auditör är en person som är utbildad och behörig att tillämpa Scientology-processing på personer till deras fördel. Processing är en särskild form av personlig vägledning som är unik för Scientology, och som hjälper en person att titta på sin egen tillvaro. Den kan också förbättra hans förmågor.

Ett annat sätt att återställa en hög kommunikationsnivå mellan två makar är Scientology-äktenskapsvägledning. Den ges också av en Scientology-auditör.

En man och hustru kan använda bra, uppriktig kommunikation för att skapa eller bibehålla ett lyckligt, givande äktenskap. Och även här kan Scientologys online-kurser vara till enorm hjälp – såsom online-kursen Kommunikation och online-kursen Beståndsdelarna i förståelse.

Om båda makarna arbetar på att hålla de överenskommelser de har gjort och följer sin moralkodex, och om paret håller kommunikationen mellan sig fri och öppen, kommer de att stärka sin relation.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.