Let us know how it is going
4.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens

Definitie

De Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens is een tabel die je kunt gebruiken om menselijk gedrag nauwkeurig te evalueren (de kwaliteit, waarde of betekenis van iets bepalen) en te voorspellen wat iemand zal doen.

Mensen altijd hebben gewild om andere mensen in hun leven beter te begrijpen. Nou, met de Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens kun je andere mensen beter begrijpen alsook hun toekomstige activiteiten en gedrag voorspellen.

De Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens. (Download als één grote pagina of meerdere pagina’s om uit te printen.)

Deze tabel geeft de eigenschappen van een persoon op elk niveau van de Toonschaal. Eigenschappen zijn de verschillende manieren waarop iemand eruitziet of zich gedraagt die je helpen om hem te herkennen. Het zijn dingen die je in een persoon of in zijn acties rechtstreeks kunt waarnemen, waaronder ook de volgende voorbeelden:

Zijn niveau van ethiek (opvattingen over wat juist en verkeerd is)

Zijn verantwoordelijkheid

Zijn doorzettingsvermogen op een ingeslagen koers (het vermogen om ergens mee door te gaan, hoewel je problemen hebt om het te doen)

Hoe hij omgaat met de waarheid

De tonen op de schaal gaan van de top van de tabel naar de bodem. Op de linkerkolom van de tabel staan nummers om je elk toonniveau te helpen herinneren. Naar elk toonniveau kan worden verwezen door enkel zijn nummer. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat een persoon zich op 3.5 (Sterke Belangstelling) of op 1.5 (Kwaadheid) bevindt.

Aan de bovenkant van de tabel, van links naar rechts, staan de eigenschappen die je in mensen kunt waarnemen. Deze eigenschappen zijn van toepassing op elk niveau van de Toonschaal. Als je je bijvoorbeeld op 3.0 op de Toonschaal bevond, dan worden al jouw eigenschappen getoond in de vakjes van links naar rechts op het niveau van 3.0.

De enige fout die je kunt maken bij het gebruiken van deze tabel is te denken dat een persoon wat betreft een bepaalde eigenschap in een hoger toonniveau zit dan bij een andere eigenschap. Dat zou onjuist zijn. De eigenschappen die op de tabel voor iemand op een bepaald toonniveau zijn gevonden, zijn die welke opgesomd staan in de vakjes van links naar rechts, langs een rechte horizontale lijn. Ze dwalen op de tabel voor dat toonniveau niet af naar boven of naar beneden.

Hier is hoe de tabel wordt gebruikt. Denk aan iemand die je kent. Lees dan de beschrijvingen in de vakjes en vindt een eigenschap waarvan je weet dat die waar is voor die persoon. Je weet dat het waar is, want je hebt het zelf gezien of geobserveerd. Je weet bijvoorbeeld van iemand dat hij constant praat over dood en vernietiging. Je zoekt naar die beschrijving op de tabel en je ziet dat er onder kolom 10 “Conversatie: spreekt”, op het toonniveau 1.5 (Kwaadheid), staat “Praat alleen maar over dood en verderf. Haat.” Dan kun je de vakjes links en rechts op hetzelfde niveau van het vakje dat je hebt gevonden lezen, en deze zullen je meer over die persoon vertellen.

Iedere persoon kan weleens opgewekte dagen of verdrietige dagen hebben en goed nieuws of slecht nieuws ontvangen. Wanneer dit soort dingen gebeuren, kan de persoon tijdelijk in toon omhoog of omlaag op de tabel bewegen.

Laten we het voorbeeld nemen van iemand die zich verveeld voelt over het leven. Hij bevindt zich op het toonniveau 2.5 (Verveling). Dan wordt hij uitgenodigd om met vrienden naar het strand te gaan en bijna meteen beweegt hij op de Toonschaal naar 3.5 (Sterke Belangstelling). Hij is de rest van die dag gelukkig. Maar wanneer hij thuiskomt, heeft hij weer niets te doen en kan zijn toonniveau terugvallen tot Verveling wanneer hij gewoon op de bank zit en tv kijkt.

Laten we zeggen dat deze verveelde man een baan krijgt om iets te doen wat hij altijd al wilde doen. De nieuwe baan verandert zijn toonniveau voor een langere periode. Hij staat iedere ochtend op en is heel blij om te gaan werken. Hij praat met mensen waar hij mee werkt en ontmoet nieuwe mensen. Deze nieuwe manier van leven houdt hem voor een langere periode op een hoger niveau van de Toonschaal. Hij zou gedurende de dag kwaad of verdrietig of verveeld kunnen worden, maar dat duurt niet lang omdat hij zijn werk heeft dat hij leuk vindt en het brengt hem weer terug naar 3.5 (Sterke Belangstelling). Er is dus een gemiddeld niveau van gedrag voor iedere persoon en dat is waar je naar op zoek bent bij het lezen van deze tabel. Iedereen kan weleens boos worden voor een korte periode. Maar iemand die op 1.5 (Kwaadheid) op de Toonschaal zit, zit dag en nacht op dat niveau.

Net zoals iemand een gemiddeld toonniveau heeft, heeft ook een gezin of een groep mensen waar hij deel van uitmaakt een gemiddelde toon. Het toonniveau van de mensen om je heen kan invloed hebben op je eigen toon.

Een man die bijvoorbeeld op 2.5 (Verveling) zit, kan beginnen op te treden als een persoon op 1.1 (Ingehouden Wrok) of 1.1 (Angst) als hij merkte dat hij zich in een groep oneerlijke mensen bevond die ruzieden en slechte dingen deden.

Als je in een omgeving woont of werkt met een laag toonniveau, kun je verwachten uiteindelijk zelf ook laaggetoond te worden. Dit geldt ook in een huwelijk – mensen neigen ertoe het toonniveau van de huwelijkspartner aan te nemen.

Je kunt de Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens gebruiken om het gedrag van een ander te voorspellen door op te merken waar hij zich op de tabel bevindt en dan naar alle vakjes van zijn eigenschappen te kijken. Dan zul je weten wat je van hem kunt verwachten.

Je kunt deze tabel ook gebruiken bij het inhuren van iemand om voor je te werken of bij het starten van een relatie met iemand. Je kunt erachter komen wat je kunt verwachten en als je dat eenmaal weet, kun je iemands gedrag voorspellen voordat je verder met hem in zee gaat.

De Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens geeft je daarnaast een voorspelling van wat er met jou kan gebeuren als je in bepaalde gebieden of in de buurt van bepaalde mensen verkeert. Je zult weten of ze je naar beneden zullen trekken of je op de Toonschaal omhoog zullen doen gaan.

De Toonschaal is een ongelofelijk waardevolle tool om bij het leven en werken met anderen te gebruiken. Gebruik hem om jou in je leven te helpen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.