Let us know how it is going
4.‎1 LÄS ARTIKELN

Hubbard-tabellen för bedömning av människan

Definition

Hubbard-tabellen för bedömning av människan är en tabell man kan använda för att exakt bedöma mänskligt beteende och förutsäga vad en person kommer att göra.

Människor har alltid velat kunna förstå andra människor i sitt liv bättre. Med Hubbard-tabellen för bedömning av människan kan man tydligare förstå andra människor och också förutsäga deras framtida handlingar och beteende.

Hubbard-tabellen för bedömning av människan (Ladda ner som en enda stor sida eller flera sidor för utskrivning.)

Denna tabell visar en persons kännetecken vid varje nivå av Tonskalan. Kännetecken är de olika sätt någon ser ut på eller beter sig, som hjälper en att känna igen honom. De saker man direkt kan observera hos en person eller hans handlingar, vilket inkluderar följande exempel:

Hans etiknivå (principer om vad som är rätt och fel)

Hans ansvarsnivå

Hans uthållighet i fråga om att följa en bestämd kurs (förmågan att fortsätta göra något även om man har problem med att göra det)

Hur han hanterar sanning

Tonerna på skalan går från toppen av tabellen till botten av den. I dess vänstra kolumn finns siffror som hjälp för att komma ihåg varje tonnivå. Man kan hänvisa till varje tonnivå genom enbart dess nummer. Till exempel skulle man kunna säga att en person är på 3,5 (Starkt intresse) eller på 1,5 (Vrede).

Överst på tabellen, hela vägen från vänster till höger, står de kännetecken som man kan observera hos människor. Dessa kännetecken gäller varje nivå på Tonskalan. Om man till exempel befinner sig på 3,0 på Tonskalan, visas var och en av ens kännetecken i rutorna från vänster till höger på nivån 3,0.

Det enda misstag man kan göra när man använder denna tabell är att tro att en person är på en högre tonnivå i ett kännetecken än han är i ett annat. Att göra det skulle vara fel. De kännetecken man ser på tabellen för någon vid en viss tonnivå, är de som anges i rutorna på en rät linje, horisontellt från vänster till höger. De flyttar sig inte upp eller ner i tabellen för den tonnivån.

Så här använder man tabellen. Tänk på någon du känner. Läs sedan beskrivningarna i rutorna och försök hitta ett specifikt kännetecken som du vet är sant om den personen. Du vet att det är sant, därför att du har sett det eller observerat det. Du känner till exempel någon som alltid pratar om död och förstörelse. Du letar efter den beskrivningen på tabellen och ser att under kolumn 10 ”Tal: pratar”, på tonnivån 1,5 (Vrede), står det: ”Pratar om död och förstörelse. Hat.” Du kan sedan läsa rutorna till vänster och höger, på samma nivå som rutan du fann, så talar de om mer för dig om den personen.

Alla kan ha glada dagar eller dagar de är sorgsna och få goda nyheter eller dåliga nyheter. Närhelst sådana saker händer kan personen tillfälligt gå upp eller ner i ton på tabellen.

Låt oss ta ett exempel på en person som är uttråkad i livet. Han är på tonnivån 2,5 (Uttråkning). Sedan inbjuds han att följa med till stranden med vänner, och nästan med en gång rör han sig uppför Tonskalan till 3,5 (Starkt intresse). Han är glad för den dagen. Men när han kommer hem igen har han ingenting att göra och hans tonnivå kan falla tillbaka i Uttråkning, eftersom han bara sitter på soffan och tittar på tv.

Låt oss nu säga att den här uttråkade personen får ett jobb där han arbetar med någonting som han alltid velat göra. Det nya jobbet förändrar hans tonnivå för en längre tidsperiod. Han går upp varje morgon och är mycket glad över att gå till jobbet. Han pratar med människor han arbetar med och träffar nya människor. Detta nya liv håller honom på en högre nivå på Tonskalan under en längre tidsperiod. Han kan bli arg eller ledsen eller uttråkad under dagen, men det varar inte så länge, eftersom han har sitt jobb som han gillar och det tar honom tillbaka upp till 3,5 (Starkt intresse). Det finns alltså en genomsnittlig beteendenivå för varje person och det är den man tittar efter när man läser den här tabellen. Vem som helst kan bli arg under en kort period. Men någon som är på 1,5 (Vrede) på Tonskalan är på den nivån 24 timmar om dygnet.

Precis som en person har en genomsnittlig tonnivå, på samma sätt har även en familj eller en grupp människor som han är en del av en genomsnittlig ton. Tonnivån för människorna omkring en kan påverka ens egen ton.

Till exempel kan en person som är på 2,5 (Uttråkning) börja agera som en person på 1,1 (Outtryckt förtrytelse [starkt vrede]) eller 1,1 (Rädsla) om han var med i en grupp med oärliga människor som slogs och gjorde dåliga saker.

Om man bor eller arbetar i en omgivning som har en låg tonnivå, kan man förvänta sig att man till slut själv blir lågtonig. Samma sak gäller i ett äktenskap – en person tenderar att anpassa sin egen tonnivå till sin äkta hälfts tonnivå.

Man kan använda Hubbard-tabellen för bedömning av människan för att förutsäga en annan persons beteende genom att hitta var han befinner sig på tabellen och sedan titta på alla rutorna med hans kännetecken. Sedan kommer man att veta vad man kan förvänta sig från honom.

Man kan även använda denna tabell när man anställer en person eller inleder ett förhållande med någon. Man kan ta reda på vad man kan förvänta sig, och när man vet vad man kan förvänta sig, kan man förutse personens beteende innan man gör något mer med honom.

Hubbard-tabellen för bedömning av människan förutser dessutom vad som kan hända en när man är i vissa områden eller i närheten av vissa människor. Man kommer att veta ifall de kommer att dra ner en eller lyfta upp en på Tonskalan.

Tonskalan är ett otroligt värdefullt verktyg att använda i livet och när man arbetar med andra. Använd den som hjälp i ditt liv.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.