Let us know how it is going
5.‎1 LEES HET ARTIKEL

Een Toonschaaltest

Conversatie is waarschijnlijk de meest accurate manier om iemands positie op de Toonschaal te bepalen.

Tenzij iemand vrijelijk praat en makkelijk luistert, kan men hem niet beschouwen als iemand die zich heel hoog op de Toonschaal bevindt.

Een observatie van hoe iemand zowel spreekt als luistert, zal een accurate aanwijzing geven van zijn positie op de toonschaal.

Met dit begrip kun je wat we een Toonschaaltest in Twee Minuten noemen, bij iemand uitvoeren.

In deze test meet je het communicatieniveau van de persoon. De manier om een Toonschaaltest in Twee Minuten te doen, is eenvoudigweg om op het hoogst mogelijke toonniveau, creatief en constructief, met iemand beginnen te praten, om vervolgens geleidelijk je conversatie in toon te laten zakken tot op het punt waarop de persoon reageert.

Iemand zal het best reageren op zijn eigen toonniveau. Wanneer men dit soort test doet, zou men niet te lang in een bepaald toonniveau moeten blijven converseren (niet langer dan een zin of twee), want als je langer met de persoon praat, breng je hem op de Toonschaal omhoog en bederf je zo de nauwkeurigheid van de test.

Een twee-minuten-test wordt dus gedaan door eerst iets creatiefs en constructiefs aan de persoon aan te kondigen om te zien of hij met iets creatiefs en constructiefs reageert. Vertel de persoon bijvoorbeeld over een grote nieuwe ontdekking of een nieuw bouwproject dat zal helpen om duizenden werklozen aan werk te helpen.

Als je geen enthousiaste respons terugkrijgt, zeg dan misschien iets over sport en kijk of de persoon daarop reageert.

Als je weer geen respons krijgt, begin dan antagonistisch te praten over iets waar de persoon vanaf weet (maar natuurlijk niet over de persoon zelf) om te kijken of hij op dit punt een reactie krijgt. Je zou bijvoorbeeld kunnen praten over dat de prijzen van alles alleen maar omhooggaan en dat de kosten van levensonderhoud en het rijden van een auto vandaag de dag alsmaar omhooggaan.

Zeg dan een zin of twee op het toonniveau kwaadheid gericht tegen iets wat er gaande is waarvan je het gevoel hebt dat hij er iets over zal weten.

Kom vervolgens met wat dingen naar voren om aan de persoon te vertellen die het toonniveau van hopeloosheid en ellende communiceren.

Ergens in dit gebied, van de top naar de bodem, zal de persoon instemmen met het soort conversatie dat je hem biedt. Dat wil zeggen, hij zal reageren met hetzelfde toonniveau en naar jou terugpraten over dat onderwerp. Vervolgens kan er dan in het toonniveau waarin de persoon zich blijkt te bevinden, een conversatie plaatsvinden en je zult al snel voldoende informatie inwinnen om een goede inschatting te maken van de positie waar de persoon zich op de schaal bevindt.

De Toonschaal is een van de belangrijkste tools die ooit is ontwikkeld, waarmee je kunt vertellen hoe iemand zich gaat gedragen of wat hij waarschijnlijk zal gaan doen. Gebruik deze tool en je zult te allen tijde weten met wie je te maken hebt, met wie je om zou moeten gaan en wie je kunt vertrouwen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.