Let us know how it is going
11.‎3 PRAKTISK ØVELSE

Å gi en Nerveassist

Finn en person som trenger en Nerveassist og gi den til ham inntil han får en erkjennelse eller opplever en viss lettelse.

MERK: Gjenta denne øvelsen så mange ganger du trenger for å bli fullstendig komfortabel med prosedyren.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.