Let us know how it is going
11.‎5 PRAKTISK ØVELSE

Å gi en Lokaliseringsassist

Finn en person som har en skade, eller som bare har det dårlig, og gi ham en Lokaliseringsassist inntil han får en erkjennelse eller opplever en viss lettelse.

MERK: Gjenta denne øvelsen så mange ganger du trenger for å bli fullstendig komfortabel med prosedyren.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.