Let us know how it is going
7.‎1 LES ARTIKKELEN

Lokaliseringsassist

En av de letteste assistene å gjøre er Lokaliseringsassisten. En Lokaliseringsassist gjøres ved å lede personens oppmerksomhet bort fra det smertefulle området på kroppen hans, eller fra vanskelighetene hans og ut på gjenstandene i omgivelsene.

La oss si at du ønsket å gi en assist til noen som hadde en veldig ubestemmelig vanskelighet. Dette er det vanskeligste å gi en assist for. Personen har en smerte, men kan ikke si hvor. Han vet ikke hva som har skjedd med ham. Han kjenner seg bare dårlig. Bruk Lokaliseringsassisten. Du vil finne at denne assisten vil virke når andre assister svikter.

FREMGANGSMÅTE

1. Du og personen sitter eller går ved siden av hverandre, inne eller utenfor.

2. Si til personen at du skal gjøre en Lokaliseringsassist, og forklar kort at du vil peke på ting og be ham om å se på dem:

«Jeg vil igjen og igjen be deg om å se på forskjellige gjenstander her omkring. Jeg vil peke på gjenstanden når jeg ber deg om å se på den.»

3. Pek på en gjenstand og si til personen:

«Se på den/det (gjenstand).»

Velg forskjellige gjenstander til å bruke i kommandoen. For eksempel døren, veggen, treet osv.

4. Anerkjenn personen når han har gjort det ved å si «takk» eller «ok» eller «bra».

5. Fortsett å gi kommandoen hver gang på ny og pek på forskjellige gjenstander i området. Pass på å anerkjenne personen hver gang han har sett på gjenstanden du har bedt ham om å se på.

6. Fortsett med dette til personen er oppvakt eller har en forbedring eller lettelse av et eller annet slag.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.