Let us know how it is going
9.‎5 PRAKTIKUPPGIFT

Korrekta ordningsföljder

Se över aktiviteterna i ditt hem eller på arbetet och se om de görs i korrekt ordning.

Fortsätt att göra detta tills du lätt kan se en korrekt ordningsföljd av händelser.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.