Let us know how it is going

DISEBEDISWA TSA MOSEBETSING

HO TSWA HO BUKA YA LETSOHO SCIENTOLOGY

Ngodisa o sebedisa aterese ya lengolo-tswibila:


Disebediswa tsa Mosebetsing

Thutong ena o tla ithuta:

  • Sesosa sa mathata, ho hloka botsitso le ho hloleha mosebetsing le bophelong.
  • Hobaneng ha o kgathetse ke ho tshwara batho letsatsi lohle le hore o ka etsang ka hona.
  • Mehato eo o ka e nkang ho hlola mokgathala o mongata le ho fumana tjheseho ya hao mosebetsing.