Let us know how it is going

כלים למקום העבודה

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


כלים למקום העבודה

בקורס זה אתה תלמד:

  • הגורם לקשיים, לאי-ודאות ולכישלונות בעבודה ובחיים.
  • מדוע אתה מתעייף מטיפול באנשים כל היום ומה אתה יכול לעשות בקשר לכך.
  • צעדים שאתה יכול לעשות כדי להתגבר על תשישות ולהשיג מחדש את ההתלהבות שלך לעבודה.