Let us know how it is going

UKUXHUMANA

ZITHATHWE ENCWADINI YE-SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa ikheli lakho le-imeyili:


UkuXhumana

Kule sifundo uzofunda:

  • Ungaxhumana kanjani nomunye ukuze balalele futhi baqonde okushoyo.
  • Ifomula eqondile yokuxhumana okuyimpumelelo—nokuthi ungalithuthukisa kanjani kakhulu ikhono lakho lokuxhumana nanoma ngubani.
  • Amathuluzi ongawasebenzisa ukulungisa noma ikuphi ukwehluleka ukuxhumana onakho nomunye.