Let us know how it is going

תקשורת

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


תקשורת

בקורס זה אתה תלמד:

  • איך לתקשר עם מישהו אחר כדי שהוא יקשיב ויבין את מה שאתה אומר.
  • הנוסחה הבסיסית של תקשורת מוצלחת – ואיך לשפר במידה עצומה את היכולת שלך לתקשר עם כל אחד.
  • כלים שאתה יכול להשתמש בהם כדי לתקן כל כישלון בתקשורת עם אחר.