Let us know how it is going

PUISANO

HO TSWA HO BUKA YA LETSOHO SCIENTOLOGY

Ngodisa o sebedisa aterese ya lengolo-tswibila:


Puisano

Thutong ena o tla ithuta:

  • Mokgwa wa ho buisana le emong kaho ba mamela mme ba utlwisisa seo o se buwang.
  • Mokgwa o nepahetseng puisano e atlehileng — le wa ho ntlafatsa bokgoni ba hao ba ho buisana le mang kapa mang.
  • Disebediswa tseo o ka di sebedisang ho lokisa diphoso tsa puisano tseo o nang le tsona le e mong.