Let us know how it is going

IZIMPENDULO KWIZIDAKAMIZWA

UKUBUKA KONKE KWESIFUNDO

Uyemukelwa kwi-Online Course Yezimpendulo Ezidakamizweni

Cishe akekho namuhla ongakaze athintwe yizidakamizwa. Izigidi zabantu ziyazisebenzisa futhi ziyaqhubeka nokuzisebenzisa. Ngisho nomuntu ongakaze athathe isidakamizwa kungenzeka ukuthi wazi umuntu othile okwenzile. Kungaba yilungu lomndeni noma umngani. Kungaba ngumfokazi ophelele okuwukuthi ukusetshenziswa kwakhe kwezidakamizwa okuholele ekufeni kwakhe emgwaqeni omkhulu.

Izidakamizwa ziholela ekungajabuleni nasekuhlulekeni. Ziletha ubugebengu nodlame. Zihlukanisa imindeni bese zichitha izimpilo.

U-L. Ron Hubbard wanquma ukuyixazulula le nkinga.

Kuze kwaba ukuthi uMnu. Hubbard asungule uhlelo olusebenzayo lwe-drug rehabilitation, besingekho isisombululo. Ayikho into eyayenza ukuthi umuntu akwazi ukuyeka izidakamizwa, ahlukane nezidakamizwa abuyisele nempilo yakhe.

Uhlelo luka Mnu. Hubbard lunikeza isisombululo esisebenzayo. Ngaphandle kokungabaza kuwuhlelo oluphumelele kakhulu emhlabeni.

Namuhla, ngokokuqala ngqa, labo abanenkinga yezidakamizwa bangabhekana nempilo ngamandla amasha nethemba. Lesi sahluko siqukethe ezinye izimiso eziyisisekelo zalolu hlelo futhi sinikeza ukuqonda kwangempela kokuqala kwenkinga esithinta sonke.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Kule sifundo uzofunda:

  • Ukuthi imiphumela eqoqiwe yokuthatha izidakamizwa ingamshiya kanjani umuntu ekhubazekile, noma ngabe sekuyisikhathi eside engasayithathi.
  • Imiphumela eyingozi izidakamizwa ezinayo engqondweni nasemuntwini uqobo.
  • Amathuluzi asebenzayo ongawasebenzisa ukusiza umuntu ukuthi ahoxe ngokuphepha ezidakamizweni.

Uyemukelwa

Manje usubhalise ngempumelelo futhi usukulungele ukuqala isinyathelo sakho sokuqala nge-process yokufunda ethokozisayo futhi esebenzayo. Lesifundo sizokunikeza ngamathuluzi asebenzayo ongawasebenzisa empilweni yakho.

Lesifundo sibekwe out ngendlela yesinyathelo ngesinyathelo, ngokulandelana kokutadisha nokuzivocavoca okufanele ukwenze. Futhi njengoba sonke isifundo siqukethwe ngaphakathi kokungena kwakho komuntu siqu, ungavele ungene ngemvume nganoma yisiphi isikhathi ukuze ukuthuthuka ngokusebenzisa izabelo zakho kuze kube sekuqedeni.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi.

Ukudideka noma ukungakhoni ukuqonda noma ukufunda kuza NGEMVA kwegama obungazi incazelo yalo. Kungenzeka kungabi amagama amasha futhi angajwayelekile kuphela ongazange uwaqonde.

Elinye lamaqiniso abaluleke kakhulu kuyo yonke indaba yokufunda ukuthi akufanele udlule igama ongaliqondi.

Kuzo zonke izifundo ozifundile washiya zingaphelele, uzothola ukuthi kunamagama owafundile kodwa awazi ukuthi asho ukuthini.

Ngakho-ke ngenkathi wenza lesifundo, iba nesiqiniseko sokuthi awusoze wedlula igama ongaliqondi kahle.

Uma lokhu okufundayo kuba nokudideka noma kungabonakali ukuqonda, kuzoba neGAMA ngaphambili nje ongazange uliqonde.

Ungayi kude, kodwa buyela emuva NGAPHAMBI kokuba ungene enkingeni uthole igama ongaliqondanga ngokuphelele. Nomaphi lapho ubona khona igama elidwetshelwe, ungachofoza kulo futhi lizokunikeza incazelo yalelo gama ngokushesha.

Njengoba uqhubeka nesifundo, ungachofoza kwimenyu phezulu ekhasini ngalinye lesifundo lapho kubhalwe khona “Uhla lwamagama” (okuwuhla lwamagama nokuthi asho ukuthini) futhi kuzokusa ohlwini lwamagama asetshenzisiwe kulesifundo futhi kukunike incazelo ngayinye.

Uma ungakwazi ukuthola igama olifunayo kuhla lwamagama, thola isichazamazwi esilula bese ubheka incazelo yaso lapho.