Let us know how it is going

LØSNINGER PÅ STOFF

KURSOVERSIKT

Velkommen til Scientology online kurs i Løsninger på stoff

Det finnes nesten ingen i dag som ikke har blitt påvirket av stoff. Millioner av mennesker har brukt stoff og vil fortsette å bruke dem. Selv en person som aldri har tatt et stoff har sannsynligvis kjent noen som gjorde det. Det kunne være et familiemedlem eller en venn. Det kunne være en fullstendig fremmed hvis bruk av stoff førte til døden på en motorvei.

Stoffer fører til ulykkelighet og fiasko. De bringer kriminalitet og vold. De forårsaker at familier går i oppløsning og ødelegger liv.

L. Ron Hubbard bestemte seg for å løse dette problemet.

Før L. Ron Hubbard utviklet et fungerende rehabiliteringsprogram for stoffmisbrukere fantes det ingen løsning. Det fantes ingenting som gjorde det mulig for noen å slutte med stoff, å holde seg unna stoff og få hans eller hennes liv tilbake.

L. Ron Hubbards program tilveiebringer en løsning som fungerer. Det er uten tvil det mest effektive programmet i verden.

I dag, for første gang, kan mennesker som har problemer med stoff møte livet med ny energi og nytt håp. Dette kapittelet inneholder noen av dette programmets grunnleggende prinsipper og gir for første gang en virkelig forståelse av problemet som påvirker oss alle.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

På dette kurset vil du lære det følgende:

  • Hvordan de akkumulerte virkningene av å ta stoff kan gjøre at en person blir svekket, selv lenge etter at han har holdt opp å ta dem.
  • De skadelige virkningene stoff har på både sinnet og personen selv.
  • Effektive verktøy du kan bruke til å hjelpe noen med å slutte med stoff på trygt vis.

Velkommen

Du har nå suksessfullt registrert deg og er nesten klar til å begynne ditt første steg på en spennende og praktisk læreprosess. Dette kurset vil gi deg effektive verktøy du kan bruke i livet ditt.

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av ting å studere og oppgaver du skal gjøre. Og da hele kurset er komplett fra din personlige pålogging, kan du logge inn når som helst for å fortsette gjennom oppgavene dine til du er ferdig.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer ETTER et ord som du ikke kjente betydningen av. Det er kanskje ikke bare nye og usedvanlige ord som du ikke forstod.

En av de viktigste faktaene i hele emnet studium er at du aldri må gå forbi et ord som du ikke forstår.

I hvert eneste emne du tok opp og så etterlot ufullført, vil du oppdage at det var ord du leste, men du ikke visste betydningen av.

Så når du studerer dette kurset, vær helt, helt sikker på at du aldri går forbi et ord som du ikke fullt ut forstår.

Hvis det du studerer blir forvirrende eller det ikke ser ut til at du kan forstå det, vil det være et ORD rett før som du ikke har forstått.

Gå ikke videre, men gå tilbake til FØR du fikk problemer og finn ordet du ikke forstod. Hvor enn du ser et ord som er understreket, kan du klikke på det, og det vil øyeblikkelig gi deg betydningen av ordet.

Etter hvert som du går gjennom kurset kan du også klikke på menyen på toppen av hver side av kurset hvor det står «Ordliste» (som er en liste over ord og hva de betyr), og det vil ta deg til en liste over ord som brukes i kurset og gi deg betydningen av hvert av dem.

Hvis du ikke kan finne ordet du leter etter listet opp i ordlisten, få tak i en enkel ordbok og slå opp betydningen av det.