Let us know how it is going

SVAR PÅ DROGPROBLEMET

KURSÖVERSIKT

Välkommen till online-kursen Svar på drogproblemet

Det finns nästan ingen idag som inte har påverkats av droger. Miljontals människor har använt och fortsätter att använda dem. Till och med en person som aldrig har tagit någon drog har förmodligen känt någon som gjorde det. Det kan ha varit en familjemedlem eller en vän. Det kan ha varit en fullständig främling vars användning av droger ledde till döden på en motorväg.

Droger leder till elände och misslyckande. De resulterar i brottslighet och våld. De splittrar familjer och ödelägger liv.

L. Ron Hubbard bestämde sig för att lösa det här problemet.

Ända tills L. Ron Hubbard utvecklade ett fungerande drogrehabiliteringsprogram fanns det ingen lösning. Det fanns ingenting som gjorde det möjligt för en person att sluta med droger, hålla sig borta från droger och få tillbaka sitt liv.

L. Ron Hubbards program erbjuder en lösning som fungerar. Det råder ingen tvekan om att det är det effektivaste programmet i världen.

För första gången kan idag de människor som har ett drogproblem möta livet med ny energi och hopp. Det här kapitlet innehåller några av de grundläggande principerna i detta program och ger den första verkliga förståelsen av ett problem som påverkar oss alla.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur de ackumulerade effekterna av att ta droger kan orsaka skada hos en person, till och med långt efter det att han slutat ta dem.
  • De skadliga verkningar som droger har, både på sinnet och på individen själv.
  • Effektiva verktyg man kan använda för att hjälpa någon att på ett tryggt sätt sluta ta droger.

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.