Let us know how it is going

IZIMPENDULO KWIZIDAKAMIZWA

ZITHATHWE ENCWADINI YE-SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa ikheli lakho le-imeyili:


Izimpendulo Kwizidakamizwa

Kule sifundo uzofunda:

  • Ukuthi imiphumela eqoqiwe yokuthatha izidakamizwa ingamshiya kanjani umuntu ekhubazekile, noma ngabe sekuyisikhathi eside engasayithathi.
  • Imiphumela eyingozi izidakamizwa ezinayo engqondweni nasemuntwini uqobo.
  • Amathuluzi asebenzayo ongawasebenzisa ukusiza umuntu ukuthi ahoxe ngokuphepha ezidakamizweni.