Let us know how it is going

SVAR PÅ DROGPROBLEMET

FRÅN SCIENTOLOGY-HANDBOKEN

Skriv in dig genom att använda din e-postadress:


Svar på drogproblemet

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur de ackumulerade effekterna av att ta droger kan orsaka skada hos en person, till och med långt efter det att han slutat ta dem.
  • De skadliga verkningar som droger har, både på sinnet och på individen själv.
  • Effektiva verktyg man kan använda för att hjälpa någon att på ett tryggt sätt sluta ta droger.