Let us know how it is going

IZINGXENYE ZOKUQONDA

ZITHATHWE ENCWADINI YE-SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa ikheli lakho le-imeyili:


Izingxenye zokuQonda

Kule sifundo uzofunda:

  • Izakhi ezintathu eziletha ukuqonda kwanoma yini nokuthi lezi zihlobana kanjani.
  • Ungabuthuthukisa kanjani ubudlelwano nanoma ngubani.
  • Amathuluzi aqondile owadingayo ukukhulisa ukuqonda kwakho nawo wonke umuntu omaziyo nomhlaba okuzungezile.