Let us know how it is going

מרכיבי ההבנה

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


מרכיבי ההבנה

בקורס זה אתה תלמד:

  • שלושת היסודות שמביאים להבנה של כל דבר ואיך הם קשורים ביניהם.
  • כיצד תוכל לשפר מערכות יחסים עם כל אחד.
  • הכלים המדויקים שאתה צריך כדי להגביר את הבנתך עם כל אחד שאתה מכיר ועם העולם סביבך.