Let us know how it is going

AMACANDELO OKUQONDA

IVELA KWINCWADI YE SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa idilesi ye-meyile:


Amacandelo Okuqonda

Kule khosi uya kufunda:

  • Ezi zinto zintathu zizisa ukuqonda kwayo nayiphi na into kwaye zinxibelelana njani.
  • Ungabuphucula njani ubudlelwane kunye nabani na.
  • Izixhobo ezichanekileyo ozidingayo ukwandisa ukuqonda kwakho nawo wonke umntu omaziyo kunye nehlabathi elikungqongileyo.