Let us know how it is going

IZINGXENYE ZOKUQONDA

UKUBUKA KONKE KWESIFUNDO

Uyemukelwa kwi-Online Course Yezingxenye zokuQonda

Empilweni yethu yonke, siphokophela ukuqonda abantu kangcono, ukuze uhlangane kangcono nabanye, ukwazi ukusebenzisa kangcono umshini noma ukumane wazi ukuthi kwenzekani emhlabeni.

Kepha naphezu kwezinhloso zethu ezinhle, kwesinye isikhathi sihlangabezana nokudumala, imibono eyehlukile nokungaqondi.

Ukube bekunenye indlela yokukhulisa ukuqonda kwethu abantu nezinkinga, lokho kungaba yinto ebaluleke kakhulu ukuyazi.

Kwi-Scientology, kwatholakala ukuthi bonke ubudlelwano babantu—futhi eqinisweni, noma yimuphi umsebenzi empilweni—ungathuthukiswa uma usuyazi ukuthi yini ukuqonda okungokwangempela uqobo.

U-L. Ron Hubbard uhlukanise izingxenye zangempela zokuqonda. Ngokwazi lezi zingxenye nokuthi zihlobana kanjani nokuthi zenezela kanjani ekuqondeni, ungenza okuthile nganoma iyiphi inkinga, enkulu noma encane.

Lolu ulwazi oluyisisekelo, olujwayelekile kuzo zonke izici zokuphila, kusuka ebudlelwaneni nabanye abantu, ekuqhubeni izinkampani, kokuba ngamalunga eqembu, ekufundeni nemfundo, uhulumeni, imboni—konke lokhu.

Lesifundo sikunikeza isingeniso kulezi eziyisisekelo ezilula kodwa ezinamandla ukuze uqale ukuletha ukuqonda okuthe xaxa kunoma iyiphi indawo yempilo yakho noma izimpilo zabanye.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Kule sifundo uzofunda:

  • Izakhi ezintathu eziletha ukuqonda kwanoma yini nokuthi lezi zihlobana kanjani.
  • Ungabuthuthukisa kanjani ubudlelwano nanoma ngubani.
  • Amathuluzi aqondile owadingayo ukukhulisa ukuqonda kwakho nawo wonke umuntu omaziyo nomhlaba okuzungezile.

Uyemukelwa

Manje usubhalise ngempumelelo futhi usukulungele ukuqala isinyathelo sakho sokuqala nge-process yokufunda ethokozisayo futhi esebenzayo. Lesifundo sizokunikeza ngamathuluzi asebenzayo ongawasebenzisa empilweni yakho.

Lesifundo sibekwe out ngendlela yesinyathelo ngesinyathelo, ngokulandelana kokutadisha nokuzivocavoca okufanele ukwenze. Futhi njengoba sonke isifundo siqukethwe ngaphakathi kokungena kwakho komuntu siqu, ungavele ungene ngemvume nganoma yisiphi isikhathi ukuze ukuthuthuka ngokusebenzisa izabelo zakho kuze kube sekuqedeni.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi.

Ukudideka noma ukungakhoni ukuqonda noma ukufunda kuza NGEMVA kwegama obungazi incazelo yalo. Kungenzeka kungabi amagama amasha futhi angajwayelekile kuphela ongazange uwaqonde.

Elinye lamaqiniso abaluleke kakhulu kuyo yonke indaba yokufunda ukuthi akufanele udlule igama ongaliqondi.

Kuzo zonke izifundo ozifundile washiya zingaphelele, uzothola ukuthi kunamagama owafundile kodwa awazi ukuthi asho ukuthini.

Ngakho-ke ngenkathi wenza lesifundo, iba nesiqiniseko sokuthi awusoze wedlula igama ongaliqondi kahle.

Uma lokhu okufundayo kuba nokudideka noma kungabonakali ukuqonda, kuzoba neGAMA ngaphambili nje ongazange uliqonde.

Ungayi kude, kodwa buyela emuva NGAPHAMBI kokuba ungene enkingeni uthole igama ongaliqondanga ngokuphelele. Nomaphi lapho ubona khona igama elidwetshelwe, ungachofoza kulo futhi lizokunikeza incazelo yalelo gama ngokushesha.

Njengoba uqhubeka nesifundo, ungachofoza kwimenyu phezulu ekhasini ngalinye lesifundo lapho kubhalwe khona “Uhla lwamagama” (okuwuhla lwamagama nokuthi asho ukuthini) futhi kuzokusa ohlwini lwamagama asetshenzisiwe kulesifundo futhi kukunike incazelo ngayinye.

Uma ungakwazi ukuthola igama olifunayo kuhla lwamagama, thola isichazamazwi esilula bese ubheka incazelo yaso lapho.