Let us know how it is going

BESTÅNDSDELARNA I FÖRSTÅELSE

FRÅN SCIENTOLOGY-HANDBOKEN

Skriv in dig genom att använda din e-postadress:


Beståndsdelarna i förståelse

På denna kurs får du lära dig:

  • De tre beståndsdelar som får till stånd en förståelse av vad som helst och hur dessa delar fungerar inbördes.
  • Hur man kan förbättra relationen med vem som helst.
  • De exakta verktyg du behöver för att öka din förståelse av alla du känner och världen omkring dig.