Let us know how it is going
4.‎1 PRAKTIKOPGAVE

Praktisk opgave

Praktiske opgaver

Bemærk: Disse afsluttende øvelser er valgfrie. Du behøver ikke at lave dem. De er taget med her, så du ved at lave dem kan få en forøget forståelse og evne til at anvende kursets materialer.

Brug spørgeskemaet fra artiklen ”Hvordan man finder en Tredje Part” til at løse en konflikt mellem to personer ved at gøre følgende:

1. Find en person, et ægtepar eller en gruppe, som har haft en konflikt, der ikke ville løse sig.

2. Interview personligt de involverede personer, og få deres svar på spørgsmålene fra artiklen ”Hvordan man finder den Tredje Part”. Tag notater, og lav en liste over alle navne, de giver dig.

3. Lav en sammentælling af, hvor mange gange hvert navn forekommer på listen, du har lavet, når du har afsluttet interviewene og er sikker på, at du har fået alle svarene på dine spørgsmål.

4. Fortæl begge personer, som du interviewede, navnet på den person, som forekom flest gange i dine noter. Fortæl personen, parret eller gruppen, hvem den Tredje Part er. Hvis konflikten løses, er det afslutningen på situationen.

5. Hvis konflikten ikke løses, men stadig eksisterer mellem de berørte personer, gentag da ovenstående trin, indtil du har identificeret den korrekte Tredje Part, og konflikten er løst.

BEMÆRK: Gentag denne øvelse, så mange gange du behøver for at blive helt sikker på proceduren.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.