Let us know how it is going
4.‎1 PRAKTISK ØVELSE

Praktisk oppgave

Praktiske oppgaver

Merk: Disse siste øvelsene er valgfrie. Du er ikke nødt til å gjøre dem. De er inkludert her for deg til å gjøre for å bidra til å øke din forståelse av og evne til å anvende dataene i kurset.

Bruk spørreskjemaet listet opp i artikkelen «Hvordan finne en Tredje part» for å løse en konflikt mellom to mennesker ved å gjøre følgende:

1. Finn en person, et gift par eller en gruppe som har vært i en konflikt som ikke vil løse seg.

2. Intervju personlig de involverte personene og få deres svar på spørsmålene som er listet opp i artikkelen «Hvordan finne en Tredje part». Ta notater og lag en liste over alle navnene de gir deg.

3. Når du er ferdig med å gjøre intervjuene og er sikker på at du har fått alle svarene på spørsmålene dine, legg sammen antallet ganger hvert navn forekommer på listen du lagde.

4. Fortell begge personene du intervjuet navnet på personen som forekom flest ganger i notatene dine. Fortell personen eller paret eller gruppen hvem den Tredje parten er. Hvis konflikten løses, er det slutten på det.

5. Hvis konflikten ikke løses og fremdeles eksisterer mellom personene det gjelder, gjenta trinnene ovenfor inntil du kan identifisere den riktige Tredje parten og konflikten er løst.

MERK: Gjenta denne øvelsen så mange ganger du trenger for å bli fullstendig komfortabel med prosedyren.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.