Let us know how it is going
4.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Praktikuppgift

Praktikuppgifter

Anmärkning: Dessa slutliga övningsuppgifter är valfria. Man måste inte göra dem. De inkluderas här för dig att göra för att hjälpa dig få en ökad förståelse och förmågan att tillämpa kursens material.

Använd frågeformuläret som anges i artikeln ”Hur man finner en tredje part” för att lösa en konflikt mellan två personer genom att göra följande:

1. Finn en person, ett gift par eller en grupp som har varit i en konflikt som inte löses.

2. Intervjua personligen de involverade personerna och få deras svar på frågorna som anges i artikeln ”Hur man finner en tredje part”. Gör anteckningar och skriv ner alla namn de ger dig.

3. När du är klar med intervjuerna och är säker på att du har fått alla svaren på dina frågor, lägger du ihop antalet gånger varje namn förekommer på listan du skrev ner.

4. Tala om för båda personerna som du intervjuar namnet på den person som förekom flest gånger i dina anteckningar. Tala om för personen eller paret eller gruppen vem den tredje parten är. Om konflikten löser sig, är det slutet på det.

5. Om konflikten inte löser sig och fortfarande existerar mellan de berörda personerna, upprepar du stegen ovan tills du har identifierat den korrekta tredje parten och konflikten har lösts.

ANMÄRKNING: Upprepa denna övningsuppgift så många gånger du behöver för att vara helt bekväm med proceduren.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.