Let us know how it is going
4.‎1 LÆS ARTIKLEN

Fortrolighed

I områder, hvor en person har en masse fortrolighed (god viden om noget), ved han, hvordan scenen (eller området) bør være. Hvis en person for eksempel har arbejdet med en bestemt type job i mange år, har han sandsynligvis fortrolighed med det bedste værktøj og udstyr at bruge, de mest effektive måder, og de sikreste fremgangsmåder at følge, hvordan ting plejede at blive gjort for et par år siden, og hvordan ting har ændret sig. Han ville være i stand til let at spotte outpoints, såsom nogen, der bruger det forkerte værktøj til et job. Men hvis en person ikke er fortrolig med, hvordan en scene burde være, kan han ikke let spotte outpoints (ulogiske data) i den.

At vide, hvordan en scene burde være, er det samme som at vide, hvad den ideelle scene er for det område. Ideel betyder perfekt eller bedst mulig. Hvis en person ikke kender den ideelle scene eller situation, er det ikke sandsynligt, at han vil observere ting ved den, der ikke er ideelle.

Hvis vi for eksempel sender en landmand på en sejltur, ville han være i et område, han ikke er fortrolig med. I en svag vind (dvs. med vindhastigheder på omkring 50 km i timen), ville sejl og deres reb knirke, og bølgerne ville slå mod skroget. Når han ser og hører alle disse ting, ville landmanden være sikker på, at skibet næsten var parat til at synke. Han er ikke fortrolig med, hvordan det burde lyde eller se ud, så han overser alle de virkelige outpoints og vil måske tro, at alle pluspoints er outpoints.

Men på en rolig og smuk dag ser landmanden et meget stort skib komme inden for 150 meter fra siden af skibet. Det større skib begynder at komme tættere og tættere på det skib, landmanden er på, og landmanden tænker, at alt er fint.

En erfaren officer om bord kunne fare rundt i forsøget på ikke at blive ramt af det større skib, og det eneste, landmanden ville tænke, var, at officeren ikke havde gode manerer! Eftersom landmanden ikke har nogen fortrolighed med havet og ikke har noget ideal for, hvad en rolig og sikker sejlads ville være, ville han sandsynligvis ikke se de virkelige outpoints, medmindre han druknede. Men en erfaren sømand er en, der er fortrolig med alt om skibe og at sejle. Han genkender outpoints i selv små ting, der er ulogiske.

På den anden side, hvis sømanden var på en gård, ville han helt overse, at der var en sygdom, der påvirker hveden (så hveden ikke ville kunne sælges, og gården ikke ville tjene nogen penge på hveden). Han ville ikke spotte, at et led (låge i et gærde eller hegn) stod åben (som for eksempel tillod køer eller andre dyr at vandre væk og gå tabt). Sømanden ville ikke se nogen outpoints på denne gård, men landmanden ville se de samme ting og ville med det samme vide, at gården var i så ringe en forfatning, at den ikke fortsat ville kunne fungere.

Reglen er:

EN PERSON ER NØDT TIL AT HAVE EN IDEEL SCENE, SOM HAN KAN SAMMENLIGNE DEN EKSISTERENDE SCENE MED.

Hvis medarbejderne ikke har en idé om, hvad der sker i en rigtig organisation, og hvordan det er meningen, den skal fungere, så vil de overse indlysende outpoints.

Et eksempel på det opstår, når en erfaren leder, der besøger en organisation, forsøger at påpege for helt nye medarbejdere (som ikke har noget ideal eller fortrolighed med organisationen), hvad der er galt med organisationen. De ordner det, han siger, der skal gøres (selvom de opfører sig, som de ikke har lyst), men de holder op i det øjeblik, han tager af sted igen. Eftersom de ikke har nogen fortrolighed med eller noget ideal for en perfekt organisation, ser disse helt nye medarbejdere bare ikke noget forkert eller rigtigt for den sags skyld!

Konsekvenserne af det er i sig selv ulogiske. Man kunne måske se en uuddannet leder fyre alle de folk, der producerer godt, og lade de dovne eller værdiløse folk blive. Lad os sige, hans ideal er en rolig organisation. Så han fyrer enhver, der larmer, eller som siger til andre folk, at de skal komme i gang med at arbejde. Han ignorerer statistikker. Han ignorerer de ting, han burde holde øje med, bare fordi han har et forkert ideal og ingen fortrolighed med, hvad en korrekt scene består af.

Observationsfejl

Når man ikke er fortrolig med scenen, er man nødt til at kigge grundigt efter for at blive klar over ting. Du har bemærket, at turister gør det. Dog ”ser” personen, der længe har boet der, langt mere end turister gør, selv når han går lige hen ad vejen.

Det er let at forveksle den usædvanlige kendsgerning med den ”vigtige kendsgerning”. ”Det var varmt for en vinterdag” kunne være usædvanligt, men det er kun en nyttig kendsgerning, hvis det viser sig, at alt faktisk frøs til den dag, eller det var tegn på et andet outpoint.

De fleste fejl i observation skyldes, at man ikke har et ideal for scenen eller nogen fortrolighed med den.

Men der er andre kilder til fejl.

”At være reasonable” er den vigtigste synder. Reasonable betyder, at en person så energisk forsøger at få ulogisk information eller ulogiske situationer til at forekomme logiske, at han forestiller sig, finder på eller er villig til at acceptere falske grunde for at forklare dem. Folk antager, at noget er korrekt, såsom ved at forestille sig, at der for eksempel er noget der, i stedet for at se, at det faktisk mangler. Man forestiller sig, der eksisterer et falsk datum, fordi en rækkefølge er forkert eller mangler et trin.

Der er for eksempel en kasse i biografen til at lægge billetten i, når man går ind i biografen, men personen, der normalt er der til at tage billetten fra dig, mangler. Det bliver der ikke lagt mærke til, og folk forestiller sig bare, at det i aften er okay at lægge billetterne i kassen. Men det viser sig, at billettøren kom for sent, og resultatet var, at nogle personer bare kom ind alligevel. De købte ikke billet og går bare ind i biografen uden en.

Det er meget underligt, hvor let folk accepterer disse indbildte data, der overhovedet ikke er der. Det er, fordi en ulogisk rækkefølge er ubehagelig. For at gøre ubehaget mindre ændrer de deres egen observation ved at ignorere outpointet og konkludere noget andet.

Præcis observation

Der er bestemte betingelser, der skal være opfyldt for en præcis observation.

Det første er en perceptionsmåde, at se eller høre osv. gennem sanserne. Det kan finde sted enten gennem kommunikation fra en afstand (for eksempel ved at læse, høre eller se noget, der sendes fra et andet område) eller ved at kigge direkte, føle, opleve.

Det andet er et ideal for, hvordan scenen eller området bør være.

Det tredje er fortrolighed med, hvordan sådanne scener er, når ting går godt, eller når de ikke går godt.

Det fjerde er at forstå pluspoints (rigtigheder), når de er til stede.

Det femte er at kende outpoints (alle typer), når de forekommer.

Den sjette er en evne til at analysere data hurtigt.

Den syvende er evnen til at analysere situationen.

Det ottende er villigheden til at inspicere området, der har flest outpoints, grundigere.

Og så er man nødt til at have den nødvendige viden og fantasi til at håndtere.

Man kunne kalde ovenstående for observationscyklussen. Hvis man kalder håndtere nummer ni, ville det være Kontrolcyklussen. Cyklus betyder alle trinnene fra begyndelsen til slutningen af en handling.

Hvis man er uddannet til at forstå alle afskygninger af outpoints (ulogiske ting) og studerer nok til at finde frem til et ideal og få fortrolighed med scenen eller typen af område, vil ens evne til at observere og håndtere ting blive betragtet som den fineste evne.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.