Let us know how it is going
2.‎1 LÆS ARTIKLEN

Logik

Der er blevet talt om emnet logik i over 3.000 år, uden der er sket noget større fremskridt, der ville have gjort emnet nemt for enhver at bruge.

”Logik” betyder emnet ræsonneren, hvilket er at tænke på kendsgerninger og idéer og træffe de rigtige beslutninger ud fra dem.

Logik er ganske enkelt studiet af, hvordan idéer eller kendsgerninger kombineres på en naturlig måde for at forklare ting, såvel som evnen til at gøre det. I århundreder har der været folk, der har kaldt logik en videnskab. Det giver dog ikke mening, fordi en egentlig videnskab er et organiseret, præcist og fuldstændigt studie af et emne, der gøres for at bevise eller modbevise eksisterende idéer, finde nye sandheder og udvikle nye idéer ved at anvende informationerne på måder, der er enighed om, for at se hvad der virker.

Så hvis logik virkelig var en ”videnskab”, ville folk være i stand til at tænke. Men folk kan ikke tænke logisk.

Selv ordet ”logik” er slet ikke imødekommende og kan gøre en person bange for at nærme sig det, idet han tænker, det overgår hans evne til at forstå. Hvis du læste en bog om logik, ville du sandsynligvis blive ret forvirret og frustreret i forsøget på at regne det ud, og faktisk ikke engang lære, hvordan man tænker – hvilket er det, det er meningen, logik skal hjælpe dig til at gøre.

Dog er logik eller evnen til at ræsonnere meget vigtig for enhver, der er ansvarlig for at organisere eller lede en gruppe eller et firma. Hvis man ikke kan tænke klart, vil man ikke være i stand til at nå frem til de konklusioner, der er nødvendige for at træffe korrekte beslutninger.

Mange myndigheder, hele regeringer, selskaber og grupper har draget fordel af folks mangel på forståelse af logik og har gjort det i meget lang tid. Det er, fordi når folk ikke kan tænke klart eller ræsonnere og regne ting ud på egen hånd, kan de nemt kontrolleres ved at fortælle dem usandheder og få støtte til meget dårlige eller ubehagelige bevæggrunde (en gruppes eller bevægelses mål).

Således har logik ikke været et emne, der er blevet støttet, snarere tværtimod. Forståelsen af logik er blevet undertrykt.

Selv skoler i Amerika og Europa har forsøgt at overbevise eleverne om, de burde studere matematik, fordi ”det er sådan, man tænker”. Og selvfølgelig tænker folk ikke på den måde.

Administratoren, chefen, håndværkeren og kontorassistenten har hver især brug for logik, som er meget vigtig og nødvendig. Hvis de ikke kan konkludere, kan de begå dyre og tidskrævende fejl og kan få hele organisationen ud i forvirring og undergang.

Det hver person på ledelses- og arbejdslinjer normalt bruger og har med at gøre er data (information) og situationer (almindelige generelle scener, som der findes en datamængde om). Medmindre de kan observere enhver vanskelighed eller problemer i deres område og tænke sig igennem informationen, kan de nå frem til forkerte konklusioner og vælge forkerte tiltag. Det vil kun gøre tingene værre.

I dag tror mennesket, matematik kan tjene som logik for det, dog forværres de fleste af dets situationer på grund af denne malplacerede tillid. Grunden til, at den er malplaceret, er fordi menneskelige problemer er så sammensatte med så mange forskellige faktorer (tilstande eller omstændigheder) involveret, at det gør matematik fuldstændig utilstrækkelig. Det er med andre ord ikke nok.

Hvis folk på ledelses- og arbejdslinjer ikke kender logik, kan en organisation miste retning og stabilitet og behøver således et meget højt intelligensniveau, dygtighed og evne til at holde sammen på den og holde den kørende. Uheldigvis er det intelligensniveau, den færdighed og evne ikke altid let til rådighed for enhver gruppe eller organisation, bortset fra til en meget høj omkostning ved at ansætte en ekspert. Men selv da er det ikke en garanti for, at ting vil forbedres i organisationen.

I løbet af hele historien har der været hele civilisationer, der døde hen, fordi logik ikke har været kendt og brugt af deres herskere, ledere og folk.

Så det er et meget vigtigt emne.

Hvordan man åbner op for logik

Scientology har en måde til at gøre logik tilgængelig for dig, så du kan forstå og bruge den. Det er et større gennembrud i at tage et meget vanskeligt og næsten umuligt emne og gøre det enkelt. Nu kan de korrekte løsninger på situationer findes langt oftere, og du kan være mere effektiv i dine handlinger, så du kan overleve og udvide. Det gælder også for enhver gruppe, organisation eller en civilisation.

Gennembruddet er enkelt:

VED AT FASTSLÅ (gøre noget klart eller erkendt) DE MÅDER TING BLIVER ULOGISKE PÅ, KAN MAN SÅ FASTSLÅ, HVAD LOGIK ER.

Hvis man med andre ord har en forståelse af, hvad der gør ting ulogiske eller irrationelle (skøre), så er det muligt at forstå, hvad der gør ting logiske.

Ulogiske ting

Der er præcise måder, det bliver ulogisk, når folk videregiver information eller gør en situation kendt for andre. Det er de ting, der får en til at have en ukorrekt forestilling om en situation. Hver forskellig måde kaldes et outpoint, hvilket er ethvert datum (et enkelt stykke information, et faktum), der gives som værende sandt, som faktisk er ulogisk. Hver af dem er beskrevet herunder med eksempler for at gøre dem meget klare.

Udeladte data

Hvad som helst udeladt, hvilket betyder det ikke er medtaget og ikke nævnt eller ikke til stede, er et outpoint.

Det kan være en udeladt person, en genstand, energi, rum, tid, form, en rækkefølge eller endog en udeladt scene (stedet eller omstændigheder, hvor noget sker eller burde ske). Alt, der kan være udeladt, som burde være der, er et outpoint.

Hvis du for eksempel udelod postnummeret på et kort, du sendte til et familiemedlem, kunne det gå tabt hos postvæsenet eller tage længere at komme frem til personen. Det er udeladte data. Eller tag et eksempel med, at du holder et middagsselskab, men en ven, der havde lovet at deltage, ikke dukker op. Det ville være en udeladt person, og du ville vide, noget ikke var rigtigt. Du kunne spekulere over, hvor vennen er eller bekymre dig over, at måske er der sket noget med din ven.

Det er normalt det mest oversete outpoint, da det ikke er der til direkte at tiltrække opmærksomhed.

Ændret rækkefølge

Rækkefølge er den orden, i hvilken ting sker, eller hvordan noget følger en ting efter en anden i en logisk orden.

Alle ting, hændelser, genstande, størrelser i en forkert rækkefølge, er et outpoint.

For eksempel er talrækken 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5 en ændret rækkefølge eller en ukorrekt rækkefølge. Den korrekte rækkefølge er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

At lave trin to i en handlingsrækkefølge før trin et vil med sikkerhed skabe forvirring i enhver handlingsrækkefølge.

Den meget grundlæggende outness er overhovedet ikke at have nogen rækkefølge. (En outness er et forhold eller en tilstand ved noget, som er ukorrekt, forkert eller mangler). Den får folk til at få fikserede idéer, som er idéer eller overbevisninger, som personen har og ikke vil ændre. For eksempel kan du se det hos nogen, der har meget dårlige følelser vedrørende en anden gruppe, religion eller race, bare fordi de er forskellige. Personen er ikke i stand til at se på hver person og se dem, som de er, i stedet holder han fast ved sin fikserede idé og føler had.

Denne grundlæggende outness ses også i en tilstand, der kaldes disassociation, en sindssygdom, hvor en person tror, ting er anderledes, end de er, eller tror nogle ting, der ikke har noget med hinanden at gøre, er de samme. En sådan person forbinder ikke sine tanker og ord til sine virkelige omgivelser. Denne type person springer også rundt og skifter fra emne til emne, som ikke har noget at gøre med hinanden og i ingen indlysende rækkefølge. Denne type person, der disassocierer, er et meget ekstremt eksempel, hvor ting der har noget at gøre med hinanden, ikke ses af denne person, eller de faktiske ting, der ikke har noget at gøre med hinanden, tænkes at have noget, der er lignende.

”Rækkefølge” betyder lineær (langs en linje) bevægelse enten gennem rum eller tid eller begge.

En rækkefølge, der burde være en og ikke er det, er et outpoint (som eksemplet med den korrekte talrækkefølge behandlet tidligere).

En ”rækkefølge”, der ikke er det, men menes at være det, er et outpoint.

Spænde vognen for hesten, forkert rækkefølge, er et outpoint.

Nogle gange er dit vanskeligste job at forklare for nogen, hvad der vil ske med dem, hvis de fortsat gør det, de gør. De indser det måske slet ikke. Det er en konsekvens (virkningen af noget). Du forsøger at fortælle personen: ”Hvis du saver den gren af, du sidder på, vil du selvfølgelig falde ned,” men han forstår det ikke.

Det gælder også for politiet. De forsøger at gøre noget klart for folk om, hvad der vil ske, hvis de gør noget forkert, men nogle mennesker har ingen idé om rækkefølge. Og således virker politimandens trussel om straf godt på folk, der allerede opfører sig pænt, eftersom de er mere logiske, men det virker ikke på nogen, der stjæler eller skader andre, da de er kriminelle, fordi de ikke kan tænke i rækkefølge – de er ganske enkelt fikseret, hvilket vil sige, at deres opmærksomhed konstant er på en idé eller noget. Så man kan sige: ”Hvis du slår et menneske ihjel, kommer du i fængsel,” og det er en indlysende rækkefølge. Men en morder, som er fikseret på hævn (det at skade eller straffe en anden person, fordi han har gjort noget slemt mod en), kan ikke tænke i rækkefølge. En person er nødt til at tænke i rækkefølger for at få korrekte rækkefølger.

Derfor er det langt mere almindeligt, end man skulle tro, at se ændrede rækkefølger, fordi folk, der ikke tænker i rækkefølger, ikke ser ændrede rækkefølger i deres egne handlinger eller områder.

Hvis du praktiserer at se rækkefølger for dig og øver at flytte din opmærksomhed, kan du rede det ud og genskabe det som en evne.

En forfatter så, at film og tv fikserede opmærksomhed og ikke tillod folks opmærksomhed at flytte sig. Et eksempel på det er det, der blev kendt som en ”sofakartoffel”, en person, der bare sidder og ser meget tv og ikke har et aktivt liv. Og hvor forældre opdrog deres børn med at se meget tv for at holde dem beskæftiget, ville man sandsynligvis ende med folk, der har en tendens (måden nogen opfører sig som et resultat af sin tankegang) til at ændre rækkefølger eller ikke have nogen rækkefølger overhovedet. Det er, fordi de var fikseret på tv, så de ikke ser eller oplever livet omkring sig, som det i virkeligheden er.

Udeladt tid

Når tid burde være angivet og ikke er det, ville det være et outpoint med ”udeladt tid”. Det er en særlig form for et udeladt datum.

Hvis du for eksempel modtog en invitation til et middagsselskab, men datoen ikke var skrevet på invitationen, ville du ikke vide, hvornår det var planlagt, og kunne ikke deltage.

Udeladt tid kan også have en underligt voldsom virkning, der fører til komplet vanvid (sindssyge).

For eksempel vil en avis fra 1814 og en fra 1922 læst lige efter hinanden, uden nogen datoer, skabe forvirring, der er svær at forstå. Avisen vil bare virke meget underlig, dog er det svært at forstå hvorfor.

En sammenfattende rapport om en situation med forskellige hændelser, der forløber over et halvt år, uden at nævne det, kan skabe en reaktion, der ikke synes korrekt for den nuværende scene.

I tilfældet af galninge er nutiden den udeladte tid, hvilket betyder, de sidder fast i den plagede fortid og ikke ser nutiden. Bare at sige til en gruppe galninge: ”Kom op til nutid,” vil frembringe nogle få ”kure”, der ligner mirakler. Og det at finde tidspunktet for en pine eller smerte vil ofte få den til at gå væk.

Tidsaberrationer (ulogiske ting) er så stærke, at udeladt tid fuldt ud kvalificerer som et outpoint.

Usandhed

Når du hører to kendsgerninger, der er i modstrid med hinanden, er den ene en usandhed, eller begge er.

Propaganda (information eller rygter, som ofte er usande) og andre aktiviteter beskæftiger sig især med usandheder og skaber en masse forstyrrelse og uro.

Uanset om det gøres med vilje eller ej, er en usandhed et outpoint. Det kunne være en fejl eller en nøje udtænkt usandhed eller en, der siges for at beskytte noget eller nogen, men det er stadig et outpoint.

Et falsk hvad som helst passer i denne kategori outpoint. En falsk person, handling, hensigt, hvad som helst der forsøger at være noget andet end det, det faktisk er, er en usandhed og et outpoint.

Fiktion (en opdigtet historie), der ikke foregiver at være noget som helst andet, er naturligvis ikke en usandhed.

Så usandheden betyder ”andet end det ser ud til”, eller ”noget andet end hvordan noget præsenteres”.

Hvis du for eksempel tog på en fastfoodrestaurant, fordi du så deres plakater, der reklamerer for den nye ”Jumbo Burger”, men det, du fik, slet ikke så ud som deres annoncer, er den plakat en usandhed.

Du behøver ikke at tænke en masse over det, og det er ikke vanskeligt for dig at se, at noget, der er blevet reklameret for eller præsenteret som en ting, men faktisk er noget andet, er et outpoint.

Ændret vigtighed

Når som helst vigtigheden af noget ændres fra dets reelle vigtighed, fås til at se eller synes bedre, eller det fås til at synes værre, er det et outpoint.

Der kan med andre ord gives en større vigtighed til noget, end det faktisk har, såsom en guldsmed, der sætter prisen på en diamantring op til tre gange højere end dens reelle værdi.

Noget kan også blive tillagt mindre vigtighed, end det har. Hvis du for eksempel havde et loppemarked hos dig selv for at skille dig af med nogle af de møbler, du tidligere havde købt fra en genbrugsbutik, kunne du prissætte nogle ting meget lavt, hvis du ikke vidste, de var værdifulde antikviteter.

Eller der er tidspunkter et antal ting af forskellig vigtighed kan gives det samme niveau af vigtighed, som om de alle er ens.

Som et eksempel føler en, der er fikseret på den måde, han føler sig tilpas omkring folk fra et bestemt land, måske, at ”de” alle var ens, og han ville ikke være i stand til at se forskelle.

Det er alt sammen outpoints, tre udgaver af det samme.

For at finde frem til, hvad det vigtige er ved hvad som helst, skal du vide, at det har alt at gøre med det, der faktisk findes i den virkelige verden.

Forkert mål

Når nogen begår en fejl i forsøget på at opnå noget, som at tro, han er eller bør gå i retning af A, og opdager, han er eller bør gå i retning af B, er det et outpoint.

Det er almindeligvis en fejl i korrekt at navngive, hvem eller hvad en bestemt person eller ting faktisk er. Det er også formål eller mål, som en person går fejl af. For eksempel: ”Hvis vi river X ned, er det okay for os,” resulterer ofte i, at man opdager, det skulle havde været Y i stedet for.

Her er et andet eksempel på at vælge det forkerte mål. Det, eller noget lignende, er sket i fortiden, hvor nogen besluttede at slå kongen ihjel, så folket er fri for at blive beskattet, men stadig efterlader manden, som indkasserede skatten, i live, så han kan blive brugt af den næste regering, der kommer til magten.

Uretfærdighed er den urimelige eller uhæderlige behandling af nogen og er sædvanligvis et outpoint kaldet forkert mål.

Et eksempel på et forkert mål, der er en uretfærdighed, ville være at arrestere folk, der tager stoffer, men belønne firmaet, der laver og sælger stofferne til folk.

I militæret er deres planer og metoder til at opstille og dirigere tropper, fly og skibe til et slag næsten altid en bestræbelse på at få fjenden til at gå i den forkerte retning eller gå efter det forkerte mål, så fjenden svækkes og så besejres.

Og de gange, hvor nogen øjeblikkeligt har modvilje mod eller hader en anden person, når de første gang mødes, er normalt baseret på en fejl ved at tro, Bill er en anden ved navn Pete. Det er et andet eksempel på forkert mål.

En stor del af irrationalitet (ikke tænke eller opføre sig på en fornuftig eller rimelig måde) er baseret på forkerte mål, forkerte kilder og forkerte årsager.

Hvis man ukorrekt siger til en patient, at han har mavesår, når han ikke har mavesår, sidder han fast med et outpoint, der sinker eller forhindrer hans bedring.

Den mængde arbejde, der bruges på forkerte formål eller mål, kunne oplyse verden i tusind år.

Forkert kilde

”Forkert kilde” er den anden side af medaljen med forkert mål, hvilket betyder det er stedet, personen eller tingen, hvorfra noget kommer eller begynder, som er modsat et mål.

For eksempel resulterer oplysninger, der er taget fra en forkert kilde, ordrer fra en forkert kilde, gaver eller materiel (forsyninger), der er taget fra en forkert kilde, alle til slut i forvirring og muligt besvær.

Når man ikke indser, at man får noget fra en forkert kilde, kan det blive meget pinligt eller forvirrende. Det er faktisk et yndlingstrick for efterretningsfolk. For eksempel havde Afdelingen for misinformation i Østtyskland meget komplicerede metoder til i hemmelighed at plante falsk information og skjule kilden, den kom fra.

I en mindre skala, at tage en rapport fra nogen, du ved er et broddent kar (personer inden for samme fagområde der opfører sig moralsk forkert) og bruge hans oplysninger til at skride til handling, er den normale grund til fejl begået i ledelse.

Modstridende kendsgerninger

Når der fremsættes to udtalelser om samme emne, som er i modstrid (konflikt) med hinanden, har vi ”modstridende kendsgerninger”.

Denne ulogiske ting kunne kaldes en usandhed, eftersom en af udtalelserne må være falsk.

Men når man laver en undersøgelse, kan man ikke sige, hvilken der er falsk, uden at studere noget og tænke over sagen. Baseret på det bliver det et særligt outpoint.

For eksempel udtalelsen at ”Firmaets indtægt var højere end normalt den uge”, og ”De kunne ikke betale medarbejderne”, sagt på cirka samme tidspunkt fortæller os, at en af eller begge udtalelser er falske. Vi ved måske ikke, hvilken der er sand, men vi ved, at de er modstridende og kan derfor stemple dem sådan.

Når man udspørger nogen, er dette punkt så vigtigt, at enhver, der giver to modstridende kendsgerninger, bliver den hovedmistænkte, man mener var den, der havde skylden og gør det nødvendigt at udspørge mere. For eksempel nogen, der siger: ”Jeg er schweizisk statsborger,” men, som har tysk pas i sin bagage, ville blive mistænkt for at lyve.

Når to ”kendsgerninger” er modsatte eller modstridende, ved vi måske ikke, hvilken der er sand, men vi ved, at de ikke begge kan være sande.

Når noget er udstedt af den samme organisation, selv fra to forskellige personer i den organisation, er de to modstridende ”kendsgerninger” et outpoint.

Tilføjet tid

Dette outpoint er det modsatte af udeladt tid. I outpointet tilføjet tid har vi, som det mest almindelige eksempel, at noget tager længere tid, end det burde. Det er også en udgave af modstridende data. Lad os for eksempel sige, at noget kun burde tage tre uger at lave, men det rapporteres, at det tager seks måneder. Men tilføjet tid skal erkendes som et outpoint i sig selv, fordi folk normalt er ”reasonable”, hvilket betyder, at de finder på undskyldninger for at få mening ud af noget og ikke ser, at det er et outpoint i sig selv.

I værste fald bliver tilføjet tid et meget alvorligt outpoint.

For eksempel siger en person, at to eller flere ting skete samtidigt, som involverede den samme person, der ikke kunne have oplevet begge begivenheder. I dette tilfælde skulle tid tilføjes i det fysiske univers for at gøre informationen sand. Det vil sige, personen siger: ”Jeg tog af sted til Saigon med skib fra San Francisco, midnat den 21. april 2017.” Og så siger: ”Jeg overtog mine pligter i Saigon den 30. april 2017.” Her bliver vi nødt til at tilføje tid i det fysiske univers, for at begge begivenheder kunne finde sted, for det vil tage et skib to til tre uger at komme fra San Francisco til Saigon.

Tilføjede uanvendelige data

Bare fordi, der er tilføjet data (information) rapporteret af nogen, betyder ikke nødvendigvis, det er et outpoint. Det kunne bare være nogen, der forsøger at være grundig. Men når dataene ikke er nødvendige for den nuværende scene eller situation, så er det bestemt et outpoint.

Mange gange tilbydes tilføjede data af nogen for at dække over deres forsømmelse af deres arbejde eller dække over en virkelig situation. Det betyder bestemt, at personen forsøger at skjule noget.

Sædvanligvis har tilføjede data også andre outpoints som forkert mål eller tilføjet tid.

Når du bruger dette outpoint, så vær meget sikker på, at du også forstår ordet uanvendelig, hvilket betyder noget, der ikke kan bruges eller anvendes på en praktisk situation. Og forstå også, at det kun er et outpoint, hvis dataene i sig selv ikke gælder for det emne, du står over for.

Ukorrekt inkluderet datum

Der er et andet outpoint ved navn ukorrekt inkluderet datum, hvilket er en ledsager (noget der findes sammen med noget andet) til det udeladte datum som et outpoint.

Det sker normalt, når personen ikke forstår selve scenen, fordi han ikke har nogen idé om den i sit sind, og det første, han har brug for til at klassificere dataene, er der ikke.

Tag for eksempel en person, der har ansvar for et område, hvor kameraer opbevares, som ikke har nogen idé om typerne af kameraer. I stedet for at samle alle de fornødne dele til et bestemt kamera i en kasse, får han modlysblænderne (et tilbehør der passer over et kameras objektiv for at holde direkte sollys ude) til alle kameraer blandet i en kasse mærket ”modlysblændere”. Når en anden behøver at samle eller bruge kameraet, bruger han timer i forsøget på at finde dets dele i kasser, der er pænt mærket ”kamerahuse”, ”objektiver”, ”trefødder” (et trebenet stativ til et kamera) osv.

I dette tilfælde, når en person mangler scenen med, hvordan et kamera ser ud, eller hvordan det fungerer, når det er sat op, tror han, ting er identiske, når de ikke er det. Modlysblændere er modlysblændere. Trefødder er trefødder. Og således udarbejdes der et forkert system til at klassificere delene, fordi han ikke ved, hvad scenen burde være.

Et andet eksempel er en rejsende, der ikke er i stand til at genkende en uniform båret af en mand fra en anden, så han ”løser” det ved at klassificere alle i uniform som ”dragere” (person der er ansat til at transportere de rejsendes bagage). Og således rækker han sin taske til en politichef, og det er derfor, han tilbringer sin ferie i fængsel.

Når man mangler en forståelse af scenen, vil det frembringe en situation, hvor man vil tænke, noget er det samme som noget andet.

En ny løjtnant i hæren går for eksempel lige forbi en fjendtlig spion, der er klædt som en af hans egne soldater. Men en erfaren sergent, der er lige bag løjtnanten, ser et outpoint og arresterer omgående spionen, fordi spionen ikke bar sin uniform på samme måde, som alle andre i hæren gør.

Tiderne vil ændre måden, man klassificerer data på.

For eksempel tænkte man i 1920, at alle med et kamera i nærheden af en havn, var spion. I 1960 kunne nogen uden et kamera ikke være turist, så man holdt øje med ham!

Så scenen i en tidsperiode i samfundet er ikke scenen i en anden.

Der er tre andre typer outpoints, som man bør kende, når man laver undersøgelser. De er som følger:

Formodede ”identiteter” er ikke identiske

Formodede ”ligheder” er ikke-lignende eller samme klasse af ting

Formodede ”forskelle” er ikke forskellige

Håndtering af data

Der er hundredvis af måder, hvorpå disse fejlhåndteringer af data kan give dig et fuldstændigt falsk billede.

Når du baserer dine handlinger eller ordrer på data, der har et af ovennævnte outpoints, vil du begå en fejl.

FORNUFT AFHÆNGER AF DATA.

NÅR DATA ER FEJLAGTIGE (som ovenfor), VIL LØSNINGEN VÆRE FORKERT OG BETRAGTES SOM UFORNUFTIG.

Der er rigtig mange kombinationer af disse data. Der kan være mere end et, eller alle outpoints kunne være i den samme rapport, du modtager.

En persons observation og hans kommunikation om det, han observerede, kunne også indeholde en af disse ulogiske ting.

Hvis det er tilfældet, vil enhver bestræbelse på at håndtere situationen ikke være effektiv, når der korrigeres eller håndteres.

Brug

Hvis enhver datamængde underlægges ovennævnte tester, gør det dig bevidst om muligheden for at handle ulogisk.

For at få et logisk svar skal man have logiske data.

Med andre ord, en hvilken som helst datamængde, der indeholder en eller flere af de ovenstående fejl, kan føre en til ulogiske konklusioner.

Grunden til, at du kunne give eller modtage en urimelig eller ubrugelig ordre, er, fordi en rapport havde en eller flere af ovenstående fejl, og så blev den forkerte konklusion nået, som der nu tages affære på.

Pluspoints

Der er et eller flere forhold, der eksisterer, når en situation eller omstændighed er logisk. De kaldes pluspoints. Et pluspoint er et sandt datum, som man erfarer er sandt, når det sammenlignes med nedenstående liste over logiske forhold.

Pluspoints viser, hvor logik eksisterer, og hvor det går, som det skal, eller hvor det er sandsynligt, det vil gå, som det skal.

Hvor ting bliver bedre, eller der er en pludselig forbedring i et område eller en organisation, bør man finde årsagen til det for at styrke det, der var vellykket. For at lave denne type undersøgelse, bruger du pluspoints.

Her er pluspointene:

BESLÆGTEDE KENDSGERNINGER ER KENDT.
(Alle relevante kendsgerninger er kendt).

BEGIVENHEDER I KORREKT RÆKKEFØLGE.
(Begivenheder i den virkelige rækkefølge).

TID NOTERET.
(Tid er korrekt noteret).

DATA BEVIST FAKTISKE.
(Dataene skal være faktiske, hvilket vil sige sande og gyldige).

KORREKT RELATIV VIGTIGHED.
(Det vigtige og det uvigtige er redt korrekt ud).

FORVENTET TIDSPERIODE.
(Begivenheder finder sted eller afholdes inden for den tid, man med rimelighed forventer, de gør).

TILSTRÆKKELIGE DATA.
(Ingen dele med udeladte data, der ville påvirke situationen).

ANVENDELIGE DATA.
(De fremlagte eller tilgængelige data gælder for den nuværende sag og ikke noget andet).

KORREKT KILDE.
(Ikke den forkerte kilde).

KORREKT MÅL.
(Ikke at gå i en retning, som ville være forkert for situationen).

DATA I SAMME KLASSIFIKATION.
(Data fra to eller flere forskellige materialeklasser bliver ikke præsenteret som værende fra samme klasse).

IDENTITETER ER IDENTISKE.
(Ikke lignende eller forskellige).

LIGHEDER LIGNER HINANDEN.
(Ikke identiske eller forskellige).

FORSKELLE ER FORSKELLIGE.
(Ikke gjort identiske eller lignende).

Når du finder ud af, hvorfor ting blev bedre, så du kan sikre dig de samme ting gøres igen, er det meget vigtigt, at du bruger de faktiske pluspoints ved navn som ovenfor.

Pluspoints er, når det kommer til stykket, det, der får ting til at gå, som de skal.

Ikke-vide

Man kan altid vide noget om hvad som helst.

Det er en klog mand som, når han står over for modstridende data, indser, at han i hvert fald ved én ting – at han ikke ved.

Når han forstår det, kan han så skride til handling for at finde ud af det.

Hvis han vurderer de data, han finder, i forhold til det, der står ovenfor, kan han afklare situationen. Herefter kan han nå frem til en logisk slutning.

Det samme gælder for dig. Ved at bruge denne information kan du få ting til at gå, som de skal.

Øvelser

Det er nødvendigt, du selv finder dine egne eksempler på overtrædelserne af logik, der er beskrevet i dette kursus.

Ved at gøre det vil du opnå færdighed i at udrede dataene i en situation.

Når du kan udrede data og er blevet dygtig til det, vil du være meget svær at narre, og du har taget det første afgørende skridt til at få fat i en korrekt vurdering af enhver situation.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.