Let us know how it is going
2.‎1 LÄS ARTIKELN

Logik

Människor har talat om ämnet logik i över 3 000 år utan att några större framsteg skett som gjort ämnet lätt för vem som helst att använda.

”Logik” betyder slutledningsförmåga, dvs. att tänka på fakta och idéer och fatta de korrekta besluten baserat på dem.

Enkelt uttryckt är logik studiet av hur idéer eller fakta kombineras på ett sådant sätt att det är förnuftigt och förklarar saker och ting, samt förmågan att göra detta. Under århundradenas lopp har det funnits människor som har kallat logik en vetenskap. Det är dock inte begripligt, eftersom en faktisk vetenskap är ett organiserat, exakt och fullständigt studium av ett ämne som görs för att bevisa eller motbevisa existerande uppfattningar, upptäcka nya sanningar och utveckla nya idéer genom att tillämpa informationen på sätt som människor är överens om för att se vad som fungerar.

Om logik verkligen var en ”vetenskap” skulle människor vara i stånd att tänka. Men folk kan inte tänka logiskt.

Till och med ordet ”logik” är fullständigt fientligt och kan göra en person rädd att komma i närheten av, och tro att det var bortom hans förmåga att förstå. Om du läste en bok i logik skulle du förmodligen bli mycket förvirrad och frustrerad när du försökte komma underfund med den och faktiskt inte ens lära dig hur man tänker – vilket det är meningen att logik ska hjälpa en göra.

Ändå är logik, eller förmågan att dra slutsatser, mycket viktigt för alla som är ansvariga för att organisera eller leda en grupp eller ett företag. Om man inte kan tänka klart kan man inte komma fram till de slutsatser som är nödvändiga för att fatta korrekta beslut.

Många myndigheter, hela regeringar, samhällen och grupper har utnyttjat människors bristande förståelse av logik och har gjort det under mycket lång tid. Det beror på att när människor inte kan tänka klart eller dra slutsatser och själva komma underfund med saker, kan de lätt kontrolleras genom att man säger lögner till dem och man kan få stöd för mycket dåliga eller obehagliga syften.

Så logik har inte varit ett ämne som fått stöd, faktiskt raka motsatsen. Förståelsen av logik har undertryckts.

Till och med skolor i Amerika och Europa har försökt övertyga elever om att de borde studera matematik, eftersom ”det är så de tänker”. Men naturligtvis är det inte så människor tänker.

Administratören, föreståndaren, hantverkaren och tjänstemannen har alla ett bruk för logik som är mycket viktigt och nödvändigt. Om de inte kan dra slutsatser gör de mycket kostsamma och tidsödande misstag och kan få hela organisationen att hamna i fullständig förvirring och gå under.

Vad varje person på management- och produktionslinjer vanligtvis använder och har att göra med är information och situationer (generella scener om vilka aktuell information existerar). Om de inte kan observera svårigheter eller problem i sina områden och tänka sig igenom informationen, kan de komma fram till fel slutsatser och vidta felaktiga åtgärder. Detta kommer bara att göra saker och ting värre.

Människan tror idag att matematik kan tjäna henne som logik, trots att de flesta av hennes situationer förvärras på grund av detta missriktade förtroende. Orsaken till att det är missriktat är att mänskliga problem är så komplexa med så många olika faktorer (förhållanden eller omständigheter) involverade att det gör matematik fullständigt inadekvat. Det är med andra ord inte tillräckligt.

Om personer på management- och produktionslinjer inte känner till logik kan en organisation förlora ledning och stabilitet och därför behöva en mycket hög nivå av intelligens, skicklighet och förmåga för att hålla den samman och igång. Beklagligtvis är den nivån av intelligens, skicklighet och förmåga inte alltid lätt tillgänglig för en grupp eller organisation, utom till en mycket hög kostnad genom att man anlitar en expert. Men inte ens det är någon garanti för att saker och ting kommer att förbättras inom organisationen.

Under historiens lopp har hela civilisationer dött ut på grund av att logik inte varit känd och använd av deras regenter, ledare och befolkning.

Så detta är ett mycket viktigt ämne.

Logiken uppenbaras

Scientology innehåller ett sätt att göra logik tillgängligt för dig så att du kan förstå och använda den. Detta är ett mycket stort framsteg: att ta ett mycket svårt och nästan omöjligt ämne och göra det lätt. Nu kan de korrekta lösningarna på situationer hittas mycket oftare och man kan vara mer effektiv i sina åtgärder så att man kan överleva och expandera. Detta gäller även varje grupp, organisation eller en civilisation.

Det är ett enkelt framsteg.

GENOM ATT FASTSTÄLLA DE OLIKA SÄTTEN PÅ VILKA SAKER BLIR OLOGISKA, KAN MAN SEDAN FASTSTÄLLA VAD LOGIK ÄR.

Om man med andra ord förstår vad som gör saker ologiska eller irrationella (tokiga) är det sedan möjligt att tänka på vad som gör saker logiska.

Ologiska saker

När folk vidarebefordrar information eller gör en situation känd för andra, finns det exakta sätt på vilka den blir ologisk. Det är dessa saker som gör att man får en felaktig uppfattning av en situation. Varje specifikt sätt kallas en outpoint, vilket är varje datum (information, fakta) som framförs som sant men som faktiskt är ologiskt. Vart och ett av dessa sätt beskrivs nedan, med exempel för att göra dem mycket tydliga.

Utelämnade data

Allt som har utelämnats, dvs. inte tagits med och inte nämnts eller inte är närvarande, är en outpoint.

Det kan gälla en utelämnad person, ett föremål, energi, rum, tid, form, en ordningsföljd eller till och med en utelämnad scen (platsen eller omständigheterna där något händer eller borde hända). Vad som helst som kan utelämnas men som borde vara där är en outpoint.

Om man till exempel utelämnade postnumret på ett kort man skickade till en familjemedlem, skulle det kunna tappas bort på postkontoret eller ta längre tid att komma fram till personen. Detta är utelämnade data. Ett annat exempel skulle kunna vara en middagsbjudning du hade där en vän inte kom, vilket han hade lovat. Det skulle vara en utelämnad person och du skulle veta att någonting inte stod rätt till. Du kanske undrar var vännen är eller kanske oroar dig för att någonting hänt honom.

Detta är normalt den oftast förbisedda outpointen, eftersom den inte finns där för att direkt dra till sig uppmärksamhet.

Ändrad ordningsföljd

Ordningsföljd är den följd som saker och ting sker i eller hur någonting följer på något annat i en logisk ordning.

Alla saker, händelser, föremål och storlekar i en felaktig ordningsföljd är en outpoint.

Till exempel är nummerserien 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5 en ändrad ordningsföljd, eller en felaktig ordningsföljd. Den korrekta ordningsföljden är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Om man gör steg två i en följd av handlingar innan man gör steg ett, kan man räkna med att detta trasslar till varenda handlingsföljd.

Den grundläggande outnessen är att inte ha någon ordningsföljd alls. (En outness är ett förhållande eller tillstånd hos någonting som är inkorrekt, felaktigt eller saknas.) Detta får människor att ha fixerade uppfattningar, dvs. uppfattningar eller övertygelser en person har och inte kommer att ändra. Detta kan man exempelvis se hos någon som tycker mycket illa om en annan grupp, religion eller folkgrupp bara för att de är annorlunda. Den här personen är inte i stånd att titta på varje person och se dem som de är; istället håller han fast vid sin fixerade uppfattning och känner hat.

Denna grundläggande outness kan också ses i ett tillstånd som kallas för disassociering, en sinnessjukdom där en person tror att saker är annorlunda än vad de är eller tror att vissa saker som inte har någonting med varandra att göra är samma sak. En sådan person kopplar inte ihop sina tankar och ord med sin faktiska omgivning. Den här typen av person hoppar också omkring och byter från ett ämne till ett annat som inte har någonting att göra med det föregående, och gör detta utan någon uppenbar ordningsföljd. Denna typ av människa som disassocierar är ett mycket extremt exempel där saker som har något att göra med varandra inte uppfattas av denna person, eller där faktiska saker som inte har någonting med varandra att göra uppfattas ha något gemensamt.

”Ordningsföljd” betyder förflyttning i en linje, antingen genom rum eller tid eller båda.

En ordningsföljd som borde vara en men inte är det, är en outpoint (som exemplet med den korrekta nummerföljden som togs upp tidigare).

En ”ordningsföljd” som inte är en men som uppfattas vara en, är en outpoint.

En ordningsföljd av typen kärran-framför-hästen är en outpoint.

Det svåraste är ibland att förklara för någon vad som kommer att hända med honom om han fortsätter göra vad han gör. Han kanske inte ser det alls. Detta är en konsekvens (effekt av något). Man försöker tala om för den här personen ”Om du sågar av grenen du sitter på, kommer du naturligtvis att falla”, men han förstår det inte.

Detta gäller även för polisen. De försöker göra det uppenbart för folk vad som kommer att hända om de gör något fel, men vissa människor har ingen aning om ordningsföljder. Därför fungerar polisens hot om straff bra på folk som redan beter sig väl, eftersom de är mer logiska, men det fungerar inte på någon som stjäl eller skadar andra eftersom de är brottslingar därför att de inte kan tänka i ordningsföljd – de är helt enkelt fixerade, dvs. deras uppmärksamhet är ständigt på en idé eller något. Så man kan säga ”Om du dödar en människa hamnar du i fängelse”, och det är en uppenbar ordningsföljd. Men en mördare som är fixerad på att hämnas (skada och straffa en annan person på grund av att han gjorde något dåligt mot en) kan inte tänka i ordningsföljd. Man måste tänka i ordningsföljder för att få korrekta ordningsföljder.

Därför är det mycket vanligare än man kanske tror att se ändrade ordningsföljder, eftersom folk som inte tänker i ordningsföljd inte ser ändrade ordningsföljder i sina egna handlingar eller områden.

Om du övar dig på att föreställa dig ordningsföljder och övar på att ändra din uppmärksamhet, kan du reda ut det här och återställa det som en förmåga.

En författare såg att filmer och tv fixerade uppmärksamhet och förhindrade att folks uppmärksamhet flyttade sig. Ett exempel på detta är vad som kom att kallas ”soffpotatis”, en person som bara sitter och tittar mycket på tv och inte har ett aktivt liv. Och i de fall föräldrar har uppfostrat sina barn med en massa tv-tittande för att hålla dem sysselsatta, får man troligtvis personer som har en tendens (det sätt någon beter sig som ett resultat av hans tänkande) att ändra ordningsföljder eller inte ha några ordningsföljder alls. Detta beror på att de var fixerad på tv, vilket gjorde att de inte såg eller upplevde livet runt omkring dem så som det faktiskt är.

Utelämnad tid

När tid borde anges men inte anges, är det en outpoint i fråga om ”utelämnad tid”. Det är ett särskilt fall av ett utelämnat datum.

Om man till exempel fick en inbjudan till en middag men det inte stod något datum på inbjudningskortet, skulle man inte veta när den skulle äga rum och inte kunna delta.

Utelämnad tid kan också ha en märkligt farlig inverkan som resulterar i fullständigt vansinne.

Till exempel om en tidning från år 1814 och en från år 1922 läses den ena efter den andra utan några datum, kommer det att framkalla förvirring som är svår att förstå. Tidningen kommer bara att verka mycket underlig, men det är svårt att förstå varför.

En sammanfattande rapport om en situation som innehåller olika händelser som inträffade under ett halvår, utan att detta anges, kan framkalla en reaktion som inte verkar korrekt för den nuvarande situationen.

När det gäller vansinniga personer är nuet den utelämnade tiden, dvs. de sitter fast i det hemska förflutna och ser inte nuet. Att bara säga åt en grupp sinnessjuka personer ”kom upp till närvarande tid” skulle resultera i en del till synes mirakulösa ”tillfrisknanden”. När man hittar tidpunkten för någon värk eller smärta får detta den ofta att försvinna.

Tidsaberrationer (aberrationer är ologiskheter vad gäller tid) är så kraftfulla att utelämnad tid definitivt kvalificerar som en outpoint.

Lögn

När man hör två fakta som strider mot varandra, är den ena eller båda en lögn.

Propaganda (information eller rykten som ofta är osanna) och andra aktiviteter handlar särskilt om lögner och resulterar i mycket oro och upprördhet.

Oavsett om det görs med flit eller inte, är en lögn en outpoint. Det kan vara ett misstag eller en noga uttänkt lögn eller en som sades för att skydda någon eller någonting, men det är ändå en outpoint.

Vad som helst som är falskt passar i denna outpoint-kategori. En falsk person, handling, avsikt, vad som helst som försöker vara något annat än vad det faktiskt är, är en lögn och en outpoint.

Skönlitteratur (litteratur som har skrivits i konstnärligt syfte och normalt inte enbart är avsedd att ge en faktabetonad verklighetsbeskrivning) som inte ger sig ut för att vara något annat, är naturligtvis inte lögn.

En lögn innebär alltså ”annat än hur det ser ut att vara” eller ”annat än hur något presenteras”.

Om man till exempel gick till en snabbmatsrestaurang för att man såg deras affischer med reklam för den nya ”Jätteburgaren”, men vad man fick inte liknade något som visades i deras annonser, då är affischen en lögn.

Man behöver inte tänka särskilt mycket på det och det är inte svårt för en att se att någonting som det har gjorts reklam för eller som presenterats till att vara en viss sak men i själva verket är någonting annat, är en outpoint.

Ändrad viktighet

Närhelst viktigheten av något förändras från dess faktiska viktighet, fås att se bättre ut eller verka bättre, eller fås att se värre ut, är det en outpoint.

Med andra ord kan något ges en viktighet som är större än vad det faktiskt har, såsom en juvelerare som höjer priset på en diamantring till tre gånger mer än dess faktiska värde.

Något kan också ges mindre viktighet än det har. Till exempel om man hade en garageförsäljning för att göra sig av med några möbler som man tidigare hade köpt från en second hand-affär, skulle man kunna sätta priset på vissa saker mycket lågt om man inte visste att de var värdefulla antikviteter.

Och det finns tillfällen då många saker av olika viktighet kan ges samma nivå av viktighet, som om alla är samma.

Ett exempel på det skulle vara någon som är fixerad vid vad han anser om människor från ett visst land, och kanske tycker att ”de” är likadana allihop och att han inte skulle kunna se skillnader.

Samtliga dessa är outpoints – tre versioner av samma sak.

För att komma fram till vilka viktigheterna för någonting är, måste man veta att det har allt att göra med vad någonting faktiskt är i den verkliga världen.

Fel måltavla

När någon gör ett misstag medan han försöker uppnå något, såsom att tänka att han ska eller borde gå i riktning mot A och upptäcker att han går eller borde gå i riktning mot B, är detta en outpoint.

Detta är ofta ett misstag beträffande att korrekt namnge vem eller vad en viss person eller sak faktiskt är. Det är också syften eller mål som en person har fel om. Till exempel ”Om vi river X så blir det bra” resulterar ofta i att man upptäcker att det borde ha varit Y som revs.

Här är ett annat exempel på att välja fel måltavla. Detta eller någonting liknande har hänt i det förflutna: någon dödade kungen så att människorna skulle slippa bli beskattade, men man lät den som drev in skatten leva så att han kunde användas av den efterföljande regeringen.

Orättvisa är en orätt handling eller orätt behandling av någon och är vanligtvis en outpoint som kallas fel måltavla.

Ett exempel på fel måltavla som är en orättvisa vore att gripa människor som använder droger, men belöna det företag som tillverkar och säljer droger till människor.

Militära styrkors planer och metoder för att arrangera och styra trupper, flygplan och fartyg för ett slag är nästan alltid ett försök att få fienden att gå i fel riktning eller angripa fel måltavla, så att fienden försvagas och sedan besegras.

Och i de fall någon omedelbart ogillar eller avskyr Bill första gången de träffas är detta vanligtvis baserat på att han felaktigt tror att Bill är någon annan som heter Peter. Det är ett annat exempel på fel måltavla.

Mycket irrationalitet (det att inte tänka eller bete sig på ett vettigt eller förnuftigt sätt) är baserad på felaktiga måltavlor, felaktiga källor och felaktiga anledningar.

Om man felaktigt säger till en patient att han har magsår när han inte har magsår, sitter han fast med en outpoint som saktar ner eller hindrar hans tillfrisknande.

Mängden arbete som läggs ner på fel syften eller mål skulle lysa upp världen i tusen år.

Fel källa

”Fel källa” är andra sidan av myntet vad gäller fel måltavla, dvs. det är den plats, person eller sak som någonting kommer från eller börjar från, i motsats till en måltavla.

Till exempel information som tagits från en felaktig källa, order som tagits från fel källa, gåvor eller materiel som tagits från fel källa, allt sådant resulterar i förvirring och möjliga problem.

När man inte inser att det man får kommer från en felaktig källa, kan det bli mycket krångligt eller förvirrande. Faktum är att det är ett favoritknep bland underrättelsefolk. Till exempel Departementet för desinformation (vilseledande information) i det tidigare Östtyskland hade mycket komplicerade metoder för att i hemlighet placera ut falsk information och dölja källan som den kom ifrån.

På en lägre nivå – den vanligaste orsaken till misstag som management begår är att de tar en rapport från någon som de vet är opålitlig eller ondskefull och vidtar åtgärder baserat på den informationen.

Motstridiga fakta

När två påståenden görs i ett ämne vilka motsäger varandra, har vi ”motstridiga fakta”.

Denna ologiskhet skulle också kunna kallas lögn, eftersom ett av påståendena måste vara falskt.

Men när man gör en undersökning kan man inte säga vilket av dem som är osant utan att studera och fundera lite på saken. Baserat på det blir det en särskild outpoint.

Till exempel när uttalandet ”Företaget fick en inkomst den veckan som var högre än genomsnittet” och ”De kunde inte betala sina anställda” görs under samma tidsperiod, talar det om för oss att det ena är falskt, eller båda. Vi vet kanske inte vilket som är sant, men vad vi vet är att de är motstridiga och kan beteckna dem som det.

När man frågar ut någon är denna punkt så viktig att den som ger två motstridiga fakta blir den huvudmisstänkte till att bära skulden, och det är nödvändigt att fråga ut denna person mer. Till exempel någon som säger ”jag är schweizisk medborgare” men har ett tyskt pass i sitt bagage, kan man misstänka för att ljuga.

När två ”fakta” är motstridiga eller oförenliga, är det möjligt att vi inte vet vilket som är sant, men vi vet att båda inte kan vara sanna.

När något skickas ut från samma organisation, till och med från två olika personer i den organisationen, är dessa två motstridiga ”fakta” en outpoint.

Tidstillägg

Denna outpoint är motsatsen till utelämnad tid. I outpointen tidstillägg har vi som det vanligaste exemplet någonting som tar längre tid än det borde göra. Detta är också en version av motstridiga data. Låt oss till exempel säga att något bara ska ta tre veckor att göra men rapporteras ta sex månader. Men tidstillägg måste erkännas som en separat outpoint därför att människor är vanligtvis ”resonliga”, dvs. de hittar på ursäkter eller rättfärdiganden för att få något att vara begripligt, och ser inte att det faktiskt är en outpoint i sig.

I värsta fall blir tidstillägg en mycket allvarlig outpoint.

En person säger till exempel att två eller fler saker hände på samma gång och involverade samma person, som inte kunde ha upplevt båda händelserna. I det här fallet skulle man behöva lägga till tid till det fysiska universum för att göra informationen sann. En person säger till exempel: ”Jag gav mig av med båt från San Francisco till Saigon vid midnatt den 21 april 1962.” Sedan säger han: ”Jag påbörjade min tjänstgöring i Saigon den 30 april 1962.” Här måste vi lägga till tid till det fysiska universum för att båda händelserna ska kunna ha inträffat, eftersom det skulle ta ett fartyg två eller tre veckor att ta sig från San Francisco till Saigon.

Tillagda otillämpliga data

Bara för att ytterligare information har meddelats av någon betyder inte det nödvändigtvis att det är en outpoint. Det kanske bara är någon som försöker vara noggrann. Men när informationen inte är nödvändig i sammanhanget eller situationen och är tillagd, är det definitivt en outpoint.

Många gånger erbjuder en person tillagda data för att dölja att han har försummat sitt arbete eller för att dölja en verklig situation. Det betyder definitivt att personen försöker dölja någonting.

Vanligtvis innehåller tillagda data även andra typer av outpoints, såsom fel måltavla eller tidstillägg.

När du använder denna outpoint måste du också förstå ordet otillämplig vilket betyder någonting som inte kan användas för en praktisk situation. Och inse också att det är en outpoint bara om datumet inte har att göra med det man står inför.

Inkorrekt inkluderat datum

Det finns ytterligare en outpoint, som kallas inkorrekt inkluderat datum, vilket är en följeslagare till det utelämnade datumet som en outpoint.

Vanligtvis inträffar detta när personen inte förstår själva situationen, för han har ingen uppfattning om den i sitt sinne, och det första han behöver för att klassificera datumet är inte där.

Till exempel en person som ansvarar för ett kameraförvaringsområde har inget begrepp om de olika typerna av kameror. Istället för att gruppera alla de nödvändiga delarna för en viss kamera i en låda, lägger han linsskydden (ett tillbehör man fäster ovanför linsen på en kamera för att undvika direkt solljus) till alla kameror hopblandade i en låda märkt ”Linsskydd”. När någon annan behöver sätta ihop eller använda kameran tillbringar han timmar på att försöka hitta delarna till den i lådor prydligt märkta ”Bakstycken till kameror”, ”Objektiv”, ”Stativ” osv.

I det här fallet, om en person saknar scenen för hur en kamera ser ut eller hur den fungerar när den är ihopsatt, tror han att saker och ting är identiska när de inte är det. Linsskydd är linsskydd. Stativ är stativ. Således utarbetas ett felaktigt system för att klassificera delarna eftersom han inte vet hur scenen borde vara.

Ett annat exempel är en resande som inte kan skilja en uniform som bärs av en person från en som bärs av någon annan, och ”löser” det genom att klassificera alla med uniform som ”hotellportierer”. Så han ger sin resväska till en poliskommissarie och tillbringar sedan semestern i finkan.

När man saknar en förståelse av scenen, leder det till en situation där man tror att någonting är detsamma som någonting annat.

Till exempel en helt färsk löjtnant passerar precis framför en fiendespion som är klädd som en av hans egna män. Men en erfaren sergeant som går precis bakom löjtnanten, ser en outpoint och griper omedelbart spionen, för spionen bar inte sin uniform på samma sätt som alla andra i armén.

Tidsperioden kommer att förändra dataklassificering.

År 1920, till exempel, var alla med kamera i närheten av en hamnstad spioner. År 1960 kunde den som inte hade någon kamera inte vara en turist och bevakades därför!

Så scenen för en viss tidsperiod i samhället är inte scenen för en annan.

Det finns tre andra typer av outpoints som man bör känna till och använda när man gör en undersökning. De är:

Antagna ”identiteter” är inte identiska

Antagna ”likheter” är inte likartade eller samma kategori av saker

Antagna ”olikheter” är inte olika

Hantering av data

Det finns hundratals sätt som dessa felhanteringar av data kan ge en en helt felaktig bild.

När man grundar sina handlingar eller order på data som innehåller en av outpointerna ovan, kommer man ett göra ett misstag.

FÖRNUFT BEROR PÅ DATA.

NÄR DATA ÄR ORIKTIGA (som ovan) KOMMER SVARET ATT BLI FEL OCH BLI BETRAKTAT SOM OFÖRNUFTIGT.

Det finns ett stort antal kombinationer av dessa data. Det kan finnas mer än en, eller så kan alla outpointerna vara i samma rapport man får.

En persons observation och hans kommunikation om vad han observerade kan också innehålla en av dessa ologiska saker.

I ett sådant fall kommer varje ansträngning att hantera situationen att vara ineffektiv beträffande att korrigera eller hantera den.

Användning

Om man gör testerna ovan på vilken samling information som helst, blir man medveten om hur många sätt det finns att agera ologiskt på.

För att uppnå ett logiskt svar måste man ha logiska data.

Med andra ord kan en datasamling som innehåller ett eller fler av felen ovan leda en till att dra slutledningar som är ologiska.

Orsaken till att man skulle kunna ge eller ta emot en oförnuftig eller ogenomförbar order är att en rapport innehöll en eller fler av felen ovan vilket gjorde att man drog fel slutsats, som man nu agerar baserat på.

Pluspoints

Det finns en eller fler förutsättningar som existerar när en situation eller omständighet är logisk. Dessa kallas pluspoints. En pluspoint är ett sant datum som befinns vara sant när det jämförs med följande lista med logiska förutsättningar.

Pluspoints visar var logik existerar och var saker går rätt eller sannolikt kommer att göra det.

I de fall saker blir bättre eller det sker en plötslig förbättring i ett område eller en organisation, måste orsaken till detta hittas och man måste förstärka det som var framgångsrikt. För att göra en sådan typ av undersökning använder man pluspoints.

Detta är pluspointerna:

BESLÄKTADE FAKTA KÄNDA.
(Samtliga relevanta fakta kända.)

SAKER I RÄTT ORDNINGSFÖLJD.
(Saker i faktisk ordningsföljd.)

TIDEN HAR NOTERATS.
(Tiden är korrekt noterad.)

DATA HAR VISAT SIG VARA SANNA.
(Data måste vara baserade på fakta, dvs. de måste vara sanna och gällande.)

KORREKT RELATIV VIKTIGHET.
(Det viktiga och det oviktiga reds ut på ett korrekt sätt.)

FÖRVÄNTAD TIDSPERIOD.
(Saker sker eller görs på den tid som rimligen kan förväntas.)

TILLRÄCKLIGT MED DATA.
(Inga delar av utelämnade data som skulle påverka situationen.)

RELEVANTA DATA.
(De data som presenteras eller är tillgängliga gäller det aktuella ämnet och inte något annat.)

KORREKT KÄLLA.
(Inte fel källa.)

KORREKT MÅLTAVLA.
(Går inte i någon riktning som skulle vara fel för situationen.)

DATA I SAMMA KATEGORI.
(Data från två eller fler olika kategorier material introduceras inte som samma kategori.)

IDENTITETER ÄR IDENTISKA.
(Inte likartade eller olika.)

LIKHETER ÄR LIKARTADE.
(Inte identiska eller olika.)

OLIKHETER ÄR OLIKA.
(Inte gjorda för att vara identiska eller likartade.)

När man tar reda på varför saker blev bättre så att man kan försäkra sig om att samma saker görs igen, är det mycket viktigt att man använder de faktiska pluspointerna så som de kallas ovan.

När allt kommer omkring är det pluspoints som får saker att gå rätt.

Inte veta

Man kan alltid veta någonting om vad som helst.

Den man är vis som, när han stöter på motstridiga data, inser att han åtminstone vet en sak – att han inte vet.

När han förstår det kan han därefter vidta åtgärder för att ta reda på hur det ligger till.

Om han utvärderar de data som han faktiskt får reda på mot sakerna ovan, kan han klargöra situationen. Sedan kan han komma fram till en logisk slutsats.

Detsamma gäller för dig. Genom att använda denna information kan du få saker och ting att gå rätt.

Övningar

Det är nödvändigt att man kommer på egna exempel på de saker som bryter mot logik, så som beskrivs på den här kursen.

Genom att göra det blir man skicklig på att reda ut data i en situation.

När man kan reda ut data och bli skicklig på det, blir det mycket svårt att lura en och man har då tagit det första mycket viktiga steget mot att få en korrekt bedömning av vilken situation som helst.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.