Let us know how it is going

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.

Välkommen till online-kursen Organiseringens grunder

Vi kan alla se att om saker vore bättre organiserade, skulle människor ha det bättre. Vi har alla varit med om en affärsrörelse eller myndighet, skola eller grupp som inte var väl organiserad, och vi upplevde förvirring, förseningar och upprördhet när vi försökte handskas med denna bristfälliga organisering.

Att försöka få igång någonting – en plan, någon ny idé man hade, kanske starta en ny affärsverksamhet – utan någon organisering, kan bli en mardröm. Organisering är vad som gör personlig framgång möjlig inom en affärsverksamhet, familjelivet, hobbies och varje gruppaktivitet man kanske är involverad i. För att uppnå sina mål, oavsett hur stora eller små, måste man veta hur man organiserar saker och ting.

På den här kursen kommer du att lära dig de allmänna reglerna för organisering, hur du använder dem och de exakta stegen du kan göra för att organisera ditt liv, en grupp, en organisation eller en affärsverksamhet. Genom att lära dig och sedan använda denna information, kommer du att kunna uppnå större framgång i alla dina aktiviteter.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

1.‎1 LÄS ARTIKELN

Vad är organisering?

Om man försöker få någonting gjort, kan man stöta på problem ifall man inte vet hur man organiserar aktiviteten, projektet eller företaget man är involverad i eller leder.

Ordet organisera betyder att arrangera saker och handlingar för att uppnå vad en person eller grupp vill ha.

Organisering innebär en uppdelning av olika handlingar och uppgifter så att de är specialiserade. Specialiserade betyder att specifika typer av handlingar och uppgifter alla placeras i en kategori och andra typer av handlingar och uppgifter placeras i en annan kategori och så vidare.

Man kan organisera många handlingar som man sedan själv kommer att göra. För att göra detta, skulle man först se vad som måste göras. Man skulle först göra vad man kunde göra. Sedan skulle man fortsätta och göra resten av sakerna man behövde göra efterhand som man var istånd att göra dem.

Genom att göra dessa steg, skulle man kunna fullborda vad man startade.

En grupp kan vara organiserad så att varje medlem av den gruppen kan fullborda sina specialiserade handlingar. Dessa mindre handlingar leder till en fullbordad slutprodukt.

En produkt är något fullbordat som kan utbytas. Utbyte är det att ge något värdefullt tillbaka för något värdefullt. Detta kan vara vilken tjänst eller artikel som helst. En produkt blir en produkt när den har levererats till någon utanför organisationen. Eller så kan den överlämnas till en annan medlem inom organisationen.

På detta sätt kan en grupp uppnå sitt större, övergripande syfte – såsom att göra eller tillverka någonting eller leverera en tjänst.

Det är skillnad på att se till att folk gör sitt jobb och att själv göra jobbet. Vissa personer har problem med detta. En person som är ansvarig för en aktivitet vet ibland inte hur man organiserar den väl. Så han försöker göra allting själv. Om han fortsätter att försöka göra allting själv, kommer hans grupp att falla sönder och misslyckas. Varför? Därför att alla personerna i verksamheten nu inte har något riktigt jobb eller några uppgifter att göra. Deras jobb har tagits över av den ansvarige personen.

Det är sant att en person som är mycket skicklig på att göra något faktiskt kan göra det bättre. Men han kan faktiskt aldrig göra mer än han kan göra. Men en välorganiserad grupp kan göra många gånger mer arbete än bara en person kan göra.

En person som är mycket skicklig på att göra något kan bli besviken när de personer som arbetar för honom inte gör vad han förväntar sig att de ska göra. Han kan då försöka göra allt själv, istället för att få sin grupp organiserad och arbeta effektivt tillsammans.

Om ens grupp inte lyckas så bra som man vill och om ens folk inte gör sitt jobb på ett skickligt sätt, måste man göra två saker:

  1. Hantera det omedelbara problemet
  2. Organisera gruppen så att den kan hantera sådana saker och utföra sina jobb

Man kan fastna på nummer 1 ovan. Om man fastnar på att enbart försöka hantera det omedelbara problemet, kan man förvänta sig att få svårigheter och känna sig överarbetad. Detta beror på att man har underlåtit att också göra nummer 2, organisera sin grupp.

Så det största misslyckandet i vilken grupp som helst är att underlåta att organisera.

Den främsta anledningen till att någon inte organiserar en aktivitet, ett företag eller till och med ett hushåll, är att han inte förstår hur man organiserar.

En chef, till exempel, blir tillsagd att han är ansvarig för att få projekt X gjort. Han känner inte till mycket om det. Han har två anställda som känner till det. Det vore fel av honom att själv försöka göra projekt X. Det vore också fel att ge en massa order som inte verkar vettiga.

Det rätta att göra för denna chef är att ta den medarbetare som vet mest om vad som ska göras och ge honom den andra personen som assistent. Och sedan säga åt båda två att sätta igång med projektet. Sedan måste chefen ta reda på mer om projekt X men inte blanda sig i när de två anställda gör projektet.

När chefen väl har lärt sig mer om projektet, kan han se till att det görs och görs väl. Men han låter fortfarande de anställda som han har satt på projektet utföra det.

Om man har ett projekt man vill få gjort, är det på följande sätt man går till väga:

Samla först in information om alla saker som måste göras på projektet.

Gruppera sedan de handlingar av liknande slag som krävs för projektet i enskilda jobb.

Ge nu dessa jobb till personer att utföra.

När man väl har gett personer deras jobb, arrangerar man sätt för kommunikationer att färdas mellan medlemmarna av gruppen.

Ge gruppen allt material de behöver för att utföra sina jobb.

Arrangera kommunikation och samarbete med andra människor, grupper eller organisationer om så behövs för att få projektet gjort.

När allt detta har gjorts låter man gruppmedlemmarna sätta igång med att utföra sina jobb.


Vartenda jobb, oavsett hur litet, måste organiseras.

Var och en som är ansvarig för personer måste kunna organisera de olika handlingar eller uppgifter som ska utföras och även kunna arbeta själv och få ett jobb gjort.

Om inte detta görs, kommer en person som är ansvarig att få mycket lite gjort och bli synnerligen överarbetad. Och resten av gruppmedlemmarna kommer att vara outnyttjade.

Det finns ett ämne som heter organisering. Detta ämne har nu gjorts till ett ordnat system som man kan lära sig. Genom att lära sig det, kan man lyckas med vad man försöker uppnå.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.