Let us know how it is going

Velkommen

Du har nå suksessfullt registrert deg og er nesten klar til å begynne ditt første steg på en spennende og praktisk læreprosess. Dette kurset vil gi deg effektive verktøy du kan bruke i livet ditt.

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av ting å studere og oppgaver du skal gjøre. Og da hele kurset er komplett fra din personlige pålogging, kan du logge inn når som helst for å fortsette gjennom oppgavene dine til du er ferdig.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer ETTER et ord som du ikke kjente betydningen av. Det er kanskje ikke bare nye og usedvanlige ord som du ikke forstod.

En av de viktigste faktaene i hele emnet studium er at du aldri må gå forbi et ord som du ikke forstår.

I hvert eneste emne du tok opp og så etterlot ufullført, vil du oppdage at det var ord du leste, men du ikke visste betydningen av.

Så når du studerer dette kurset, vær helt, helt sikker på at du aldri går forbi et ord som du ikke fullt ut forstår.

Hvis det du studerer blir forvirrende eller det ikke ser ut til at du kan forstå det, vil det være et ORD rett før som du ikke har forstått.

Gå ikke videre, men gå tilbake til FØR du fikk problemer og finn ordet du ikke forstod. Hvor enn du ser et ord som er understreket, kan du klikke på det, og det vil øyeblikkelig gi deg betydningen av ordet.

Etter hvert som du går gjennom kurset kan du også klikke på menyen på toppen av hver side av kurset hvor det står «Ordliste» (som er en liste over ord og hva de betyr), og det vil ta deg til en liste over ord som brukes i kurset og gi deg betydningen av hvert av dem.

Hvis du ikke kan finne ordet du leter etter listet opp i ordlisten, få tak i en enkel ordbok og slå opp betydningen av det.

Velkommen til online-kurset i Grunnleggende organisering

Alle erkjenner at hvis ting var bedre organisert, ville folk være bedre stilt. Vi har alle hatt erfaringer med en virksomhet eller det offentlige, en skole eller en gruppe som ikke var godt organisert, der vi opplevde forvirring, forsinkelser og opprørtheter fra å prøve å takle mangelen på organisering.

Å prøve å få noe startet – en plan, en ny idé du fikk, kanskje starte en ny virksomhet – kan uten organisering være et mareritt. Organisering er det som gjør personlig suksess mulig i forretningsliv, familieliv, hobbyer og enhver gruppeaktivitet du kanskje er med på. For å oppnå dine mål, uansett hvor store eller små de er, trenger du å vite hvordan man organiserer ting.

På dette kurset vil du lære de generelle reglene om organisering, hvordan man bruker dem og de nøyaktige trinnene du kan gjøre for å organisere ditt liv, en gruppe, en organisasjon eller en virksomhet. Ved å lære og bruke denne informasjonen vil du kunne oppnå større suksess i alle dine aktiviteter.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

1.‎1 LES ARTIKKELEN

Hva er organisering?

Hvis du prøver å få noe gjort, kan du havne i vanskeligheter hvis du ikke vet hvordan man organiserer aktiviteten, prosjektet eller firmaet du er del av eller driver.

Ordet organisere betyr å arrangere ting og handlinger for å frembringe det en person eller gruppe ønsker.

Organisering er oppdelingen av forskjellige handlinger og plikter, så de er spesialiserte. Spesialisert betyr at bestemte typer handlinger, plikter eller oppgaver er satt i en kategori, og andre typer handlinger, plikter eller oppgaver er satt i en annen kategori og så videre.

Du kan organisere en rekke handlinger du selv kan gjøre. For å gjøre det, ville du først se hva som må gjøres. Du ville gjøre det du kan gjøre først. Du ville så fortsette med å gjøre resten av tingene du trenger å gjøre som du nå kunne gjøre.

Ved å gjøre de trinnene, ville du være i stand til å fullføre det du startet.

En gruppe kan bli organisert slik at hvert medlem av gruppen kan fullføre sine spesialiserte handlinger. Samlet blir disse mindre handlingene et fullført sluttprodukt.

Et produkt er noe som er fullført som kan utveksles. Utveksle betyr å gi noe verdifullt i bytte for noe verdifullt. Det kan være enhver tjeneste eller gjenstand. Et produkt blir et produkt når det har blitt gitt til noen utenfor organisasjonen. Eller det kan bli gitt videre til et annet medlem av organisasjonen.

På denne måten kan en gruppe oppnå dens større overordnede formål – så som å lage eller fremstille noe eller yte (gi) en tjeneste.

Det er en forskjell mellom det å sørge for at folk gjør sine jobber og det å selv gjøre jobben. Enkelte personer har vanskeligheter med det. En person som er ansvarlig for en aktivitet, vet av og til ikke hvordan man organiserer den bra. Så han prøver å gjøre alle handlingene selv. Hvis han fortsetter å prøve å gjøre alt selv, vil gruppen hans gå i oppløsning og mislykkes. Hvorfor? Fordi nå har ikke menneskene i aktiviteten en virkelig jobb eller plikter å gjøre. Jobben deres har blitt overtatt av den ene ansvarlige personen.

Det er sant at en person som er meget dyktig til å gjøre noe kan gjøre det bedre. Men han kan faktisk aldri gjøre mer enn han kan gjøre. Derimot kan en velorganisert gruppe utføre mange ganger så mye arbeid som bare én person kan gjøre.

En person som er meget dyktig til å gjøre noe, kunne bli skuffet fordi menneskene som arbeider for ham ikke gjør det han forventet at de skulle gjøre. Han kunne så prøve å gjøre alt selv i stedet for å få gruppen sin organisert og til å arbeide effektivt sammen.

Hvis din gruppe ikke lykkes så mye som du ønsker at den skal, og hvis folkene dine ikke gjør jobbene sine ordentlig, er det to ting du må gjøre:

  1. Håndtere det umiddelbare problemet
  2. Organisere gruppen til å håndtere slike ting og gjøre jobbene sine

Du kan bli sittende fast på nummer 1 ovenfor. Hvis du blir sittende fast bare ved å prøve å håndtere det umiddelbare problemet, kan du forvente å få vanskeligheter og føle deg overarbeidet. Det er fordi du også har unnlatt å gjøre nummer 2, organisere din gruppe.

Den største unnlatelsen til enhver gruppe er å unnlate å organisere.

Hovedgrunnen til at man ikke organiserer en aktivitet, en virksomhet, selv en husholdning, er at man ikke forstår hvordan man organiserer.

En leder blir for eksempel fortalt at han er ansvarlig for å påse at prosjekt X blir utført. Han vet ikke noe særlig om det. Han har to ansatte som faktisk vet. Den gale handlingen er å prøve å utføre prosjekt X selv. Eller å utstede en masse ordrer om det som ikke gir mening.

Den riktige handlingen for den lederen er å få fatt i den ansatte som kjenner best til det og gi ham den andre som assistent. Deretter be dem begge om å gå i gang med prosjektet. Deretter, uten å blande seg inn, må lederen skaffe seg mer innsikt i prosjekt X mens han lar de ansatte utføre prosjektet.

Når lederen har fått mer innsikt i prosjektet, kan han så se til at det gjøres, og gjøres bra. Men han lar fortsatt de ansatte han har satt på prosjektet få det gjort.

Hvis du har et prosjekt du ønsker å få gjort, er dette hvordan man gjør det:

Det første er å samle opp informasjon om alt som skal gjøres på prosjektet.

Grupper så lignende typer handlinger som kreves for prosjektet til enkeltstående jobber.

Gi nå de jobbene til folk som skal gjøre dem.

Når du har gitt folk jobbene, sett opp måter kommunikasjoner kan sendes mellom medlemmene av gruppen din.

Gi gruppen materialene de trenger for å gjøre jobbene sine.

Sett opp kommunikasjon og samarbeid med andre folk, grupper eller organisasjoner etter behov, for å få prosjektet gjort.

Etter at alt dette er gjort, lar man gruppemedlemmene sette i gang med å gjøre jobbene sine.


Enhver jobb må organiseres, uansett hvor underordnet den er.

Enhver som leder folk, må være i stand til å organisere de forskjellige handlinger eller oppgavene som skal gjøres, og også selv være i stand til å arbeide og få en jobb gjort.

I mangel av dette vil en person i en ansvarsposisjon få svært lite gjort, og bli alvorlig overarbeidet. Og resten av gruppemedlemmene vil være bortkastet.

Det finnes et emne kalt organisering. Dette emnet har nå blitt gjort til et velordnet system som kan læres. Ved å lære det, kan du lykkes med det du prøver å oppnå.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.