Let us know how it is going
2.‎1 LÆS ARTIKLEN

ARC-trekanten

Hver af de tre bestanddele af forståelse – affinitet, realitet og kommunikation – er meget tæt forbundet med hinanden. Hvis der er en ændring i en af dem, ændres der også på de to andre. Fordi hver især er så afhængig af de andre, kan man betragte dem som en trekant: Man hæver eller sænker det ene hjørne af denne trekant (formindsker eller forøger affinitet eller realitet eller kommunikation), og de to andre hjørner hæves eller sænkes også. Derfor kaldes den i Scientology for A-R-C-trekanten.

Uden affinitet er der ingen realitet eller kommunikation. Uden realitet er der heller ingen affinitet eller kommunikation. Og uden kommunikation er der hverken affinitet eller realitet. Det kan ses i et eksempel med to fremmede, der kunne synes, det var svært at tale med hinanden (ingen kommunikation), eftersom de intet ved om hinanden (ingen realitet) og er endog en smule mistænksomme over for eller bange for den anden (lav affinitet).

Der skal eksistere en vis mængde god affinitet (at synes om eller hengivenhed) mellem to personer, før de kan tale sammen med nogen tillid. Før to personer kan være virkelige for hinanden, skal der være en vis kommunikation imellem dem. De skal i det mindste kunne se hinanden, hvilket i sig selv er en form for kommunikation. Før to mennesker kan føle nogen affinitet for hinanden, skal de til en vis grad være virkelige for hinanden. Det er ikke muligt at have sympati for noget, der ikke eksisterer.

Hvad sker der, når et hjørne af trekanten pludselig i den grad er gået ned (niveauet af affinitet, realitet eller kommunikation er faldet)? De to andre hjørner vil også falde, som det kan ses i et eksempel med to venner, hvis venskab pludselig går i stykker og ophører. Lad os sige, dette venskab havde været ret stærkt, begge venner har stor respekt for hinanden, har deltaget i mange fællesaktiviteter sammen og taler åbent med hinanden næsten hver dag. Man kunne sige, at de havde høj ”ARC” for hinanden, eller de forstod med andre ord hinanden godt. Men en dag bliver denne forståelse pludselig brudt, da en af de to venner finder ud af, at den anden ven i det skjulte lige var blevet involveret i ulovlige aktiviteter. Det er en pludselig ændring i den realitet, personen har haft om sin ven. Med denne nye realitet kan han ikke længere lide sin ven, at synes om ham er faktisk vendt til had – et stort fald i affinitet. Det resulterer så også i, at han undgår enhver kommunikation med sin ven, ikke vil tale med ham, da han ikke længere stoler på eller bryder sig om ham; han føler sig forrådt.

Alle tre hjørner i trekanten er nu faldet, faldet startede med et pludseligt brud i realiteten mellem de to venner, aftalen om, at de ville være ærlige over for hinanden, er blevet brudt. Hvis noget hjørne af trekanten falder, så falder de to andre også.

Ægteskaber kan falde fra hinanden pga. svigtende kommunikation. Når kommunikationen begynder at svigte, begynder affiniteten at falde. Folk begynder at have hemmeligheder for hinanden, og deres affinitet begynder at løbe ud i sandet.

Men endnu vigtigere end eksemplerne på at sænke trekantens hjørner er det, at man kan hæve niveauet af forståelse ved at begynde at hæve et hjørne af trekanten. Man behøver med andre ord kun at forbedre ét hjørne i denne trekant for at begynde at forbedre de to resterende hjørner. I eksemplet med de fremmede på gaden, hvis de begynder at tale med hinanden (kommunikation), kan de erfare, at de har noget til fælles (realitet) og så ikke længere er bange for hinanden (øget affinitet), og deres forståelse af hinanden begynder at øges. Denne forøgede forståelse mellem disse personer ville være begyndt med at hæve et hjørne af trekanten – i dette tilfælde kommunikation.

Kommunikation er langt den vigtigste af de tre dele af ARC-trekanten. Trekanten begynder i grunden med kommunikation, da man ved at kommunikere kan frembringe affinitet og realitet. Jo mere man kommunikerer med noget, jo mere virkeligt vil det blive for én, og jo større vil ens affinitet for det være.

ARC-trekanten kan bruges på mange måder, fra reparation af ødelagte ægteskaber til ganske enkelt at få en ny plan godkendt i et firma. Ethvert område af livet kan forbedres ved brug af denne trekant, eftersom det er værktøjet til at øge selve forståelsen.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.