Let us know how it is going
2.‎1 LES ARTIKKELEN

ARC-trekanten

Hver av de tre delene av forståelse – affinitet, realitet og kommunikasjon – er veldig nært knyttet til hverandre. Hvis én av disse forandres, så forandres de to andre også. Fordi hver av dem er så avhengig av de andre kan du tenke på dem som en trekant: Du hever eller senker ett hjørne av denne trekanten (reduserer eller øker affinitet eller realitet eller kommunikasjon) og de to andre hjørnene vil også heves eller senkes. Derfor kalles dette i Scientology, A-R-C-trekanten.

Uten affinitet finnes det ingen realitet eller kommunikasjon. Også, uten realitet finnes det ingen affinitet eller kommunikasjon. Uten kommunikasjon finnes det verken affinitet eller realitet. Dette kan bli sett ved et eksempel på to fremmede som kanskje finner det vanskelig å snakke med hverandre (ingen kommunikasjon), ettersom de ikke vet noe om hverandre (ingen realitet) og til og med er litt mistenksomme overfor eller redde for den andre (lav affinitet).

Litt god affinitet (det å like eller kjærlighet) må eksistere mellom to mennesker før de kan snakke sammen med noen tillit. Før to mennesker kan være virkelige for hverandre, må det være noe kommunikasjon mellom dem. De må i det minste se hverandre, noe som i seg selv er en form for kommunikasjon. Før to mennesker kan føle noen affinitet for hverandre, må de til en viss grad være virkelige for hverandre. Det er ikke mulig å like noe som ikke eksisterer.

Hva skjer når ett hjørne av trekanten plutselig blir sterkt redusert (nivået av affinitet, realitet eller kommunikasjon har falt)? De to andre hjørnene vil også falle, som kan ses i et eksempel på to venner hvis vennskap plutselig bryter sammen og ender. Dette vennskapet, la oss si, hadde vært temmelig sterkt, begge vennene hadde høy aktelse for hverandre, deltok i mange felles aktiviteter og snakket åpent med hverandre nesten hver eneste dag. Man kunne si at de hadde høy «ARC» for hverandre, eller med andre ord, de forstod hverandre godt. Men en dag bryter denne forståelsen plutselig sammen når en av de to vennene finner ut at den andre vennen nettopp hadde blitt hemmelig involvert i ulovlige aktiviteter. Dette er en plutselig forandring i realiteten personen har hatt om sin venn. Med denne nye realitet liker han ikke lenger sin venn, i stedet for å like ham har det faktisk snudd til hat – et stort fall i affinitet. Dette resulterer også i at han unngår enhver kommunikasjon med sin venn, han ønsker ikke å snakke med ham fordi han ikke lenger stoler på eller liker ham, han føler seg forrådt.

Alle tre hjørnene i trekanten har nå falt, og fallet startet med et plutselig brudd i realitet mellom to venner, enigheten om at de ville være ærlige mot hverandre har blitt brutt. Hvis et hvilket som helst hjørne av trekanten faller, faller de to andre også.

Ekteskap kan falle fra hverandre simpelthen på grunn av et sammenbrudd i kommunikasjon. Når kommunikasjonen begynner å svikte, begynner affiniteten å falle. Folk begynner å ha hemmeligheter for hverandre, og affiniteten deres begynner å gå ut gjennom bunnen.

Men enda viktigere enn eksempler på å senke hjørnene i trekanten er at du kan heve nivået av forståelse ved å begynne å heve ett hjørne av trekanten. Med andre ord, det er bare nødvendig å forbedre ett hjørne i denne trekanten for å forbedre de to andre hjørnene. I eksempelet med de fremmede på gaten, hvis de begynner å snakke med hverandre (kommunikasjon), kan de oppdage at de har noe til felles (realitet) og er dermed ikke lenger redde for hverandre (hevet affinitet) og deres forståelse av hverandre begynner å øke. Denne økte forståelsen mellom disse personene ville ha startet ved å heve ett hjørne av trekanten – i dette tilfellet, kommunikasjon.

Kommunikasjon er den langt viktigste av de tre delene av ARC-trekanten. Trekanten begynner grunnleggende sett med kommunikasjon, fordi ved å kommunisere kan du frembringe affinitet og realitet. Jo mer du kommuniserer med noe, jo mer virkelig vil det bli for deg og jo høyere vil din affinitet være for det.

ARC-trekanten kan brukes på mange måter, fra å reparere ødelagte ekteskap til ganske enkelt å få en ny plan akseptert i et firma. Ethvert område av livet kan forbedres ved å bruke denne trekanten, siden den er et verktøy for å øke forståelse i seg selv.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.