Let us know how it is going
2.‎1 LÄS ARTIKELN

ARC-triangeln

Var och en av de tre delarna av förståelse – affinitet, verklighet och kommunikation – är mycket nära förbundna med varandra. Om en av dessa förändras, förändras även de andra två. Eftersom var och en är så beroende av de andra, kan man se dem som en triangel: När man höjer eller sänker ett hörn av denna triangel (minskar eller ökar affiniteten eller verkligheten eller kommunikationen) så höjs eller sänks även de två andra hörnen. I Scientology kallas detta därför A-R-C-triangeln.

Utan affinitet finns det ingen verklighet eller kommunikation. Och utan verklighet finns det ingen affinitet eller kommunikation. Och utan kommunikation finns det varken affinitet eller verklighet. Detta kan ses genom ett exempel på två främlingar som kanske finner det svårt att tala med varandra (ingen kommunikation), eftersom de inte vet någonting om varandra (ingen verklighet) och är till och med en aning misstänksamma mot eller rädda för den andra (låg affinitet).

Bra affinitet (gillande eller tillgivenhet) måste finnas mellan två människor innan de kan tala med varandra med någon tillit. Innan två människor kan vara verkliga för varandra, måste det finnas en viss kommunikation mellan dem. De måste åtminstone se varandra, vilket i sig är en form av kommunikation. Innan två människor kan känna någon affinitet för varandra, måste de i viss mån vara verkliga för varandra. Det är inte möjligt att tycka om något som inte existerar.

Vad händer när ett av hörnen i triangeln plötsligt går ner kraftigt (nivån av affinitet, verklighet eller kommunikation har gått ner)? De två andra hörnen kommer också att gå ner, vilket kan ses i ett exempel där vänskapen mellan två personer plötsligt förstörs och upphör. Denna vänskap hade varit mycket stark; båda vännerna hade höga tankar om varandra, de deltog i många gemensamma aktiviteter och pratade förtroligt med varandra nästan varje dag. Man skulle kunna säga att de hade hög ”ARC” för varandra eller, med andra ord, de förstod varandra väl. Men en dag bryts plötsligt denna förståelse när en av dem upptäcker att den andre vännen i hemlighet just har involverat sig i olagliga aktiviteter. Det är en plötslig förändring i den verklighet som personen har haft om sin vän. Med denna nya verklighet tycker han inte längre om sin vän. Faktum är att gillandet har förvandlats till avsky – en stor nedgång i affinitet. Detta resulterar även i att han undviker all kommunikation med sin vän; han vill inte prata med honom eftersom han inte längre litar på eller gillar honom; han känner sig sviken.

Alla tre hörnen i triangeln har nu gått ner. Nedgången började med ett plötsligt brott i verklighet mellan de två vännerna, överenskommelsen om att de skulle vara ärliga mot varandra har kränkts. Om ett hörn av triangeln går ner, går även de två andra ner.

Förhållanden, såsom äktenskap, går i kras enbart på grund av ett misslyckande i kommunikation. När kommunikationen börjar misslyckas, börjar affiniteten gå ner. Människor börjar ha hemligheter för varandra och affiniteten går i botten.

Men ännu viktigare än exemplen där triangelns hörn sänks, är att man kan höja nivån av förståelse genom att börja höja ett av triangelns hörn. Med andra ord behöver man bara förbättra ett av hörnen i denna triangel för att förbättra de återstående två hörnen. I exemplet med främlingarna på gatan, om de börjar tala med varandra (kommunikation), kanske de upptäcker att de har någonting gemensamt (verklighet) och är sedan inte längre rädda för varandra (affiniteten har höjts) och deras förståelse av varandra börjar öka. Denna ökade förståelse mellan dessa personer började genom att ett hörn av triangeln höjdes – i detta fall kommunikation.

Kommunikation är definitivt den viktigaste av de tre delarna av ARC-triangeln. Triangeln börjar faktiskt med kommunikation, eftersom man genom att kommunicera kan få till stånd affinitet och verklighet. Ju mer man kommunicerar med något, desto verkligare blir det för en och desto högre blir ens affinitet för det.

ARC-triangeln kan användas på många olika sätt, från att reparera trasiga äktenskap till att helt enkelt få en ny plan godtagen i ett företag. Varje område av livet kan förbättras genom att man använder den här triangeln, eftersom detta är det verktyg man använder för att öka förståelse.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.