Let us know how it is going

Velkommen

Du er nu tilmeldt kurset og er næsten klar til at begynde på dit første trin i en spændende og praktisk indlæringsproces. Dette kursus vil give dig effektive værktøjer til brug i dit liv.

Dette kursus er et trinvist forløb med en rækkefølge af studium og øvelser, som du kan lave. Og da hele kurset hviler i sig selv fra dit personlige login, kan du blot logge ind på ethvert tidspunkt, for at gå igennem dine opgaver, indtil du er helt færdig.

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod. Mere

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod.

Forvirringen eller den manglende evne til at forstå eller lære kommer EFTER et ord, som du ikke kendte betydningen af. Det er måske ikke kun de nye og usædvanlige ord, som du ikke forstår.

Et af de vigtigste data i hele emnet studium er, at man aldrig må gå forbi et ord, man ikke forstår.

I ethvert emne, som du begyndte på og så efterlod ufærdigt, vil du opdage, at der var ord, du læste, men ikke vidste, hvad de betød.

Vær derfor meget, meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår.

Hvis det, du studerer, bliver forvirrende, eller du ikke synes at kunne forstå det, så vil der være et ORD lige før, som du ikke har forstået.

Gå ikke videre, men gå tilbage til FØR du fik vanskeligheder, og find det ord, du ikke har forstået helt. Hvor end du ser et ord, der er understreget, kan du klikke på det, og du vil med det samme få betydningen af det ord.

Efterhånden som du går igennem dette kursus, kan du også klikke på menuen øverst på hver kursusside, hvor der står ”Ordliste” (hvilket er en liste af ord, og hvad de betyder), og det vil bringe dig til en liste af ord, der bruges i kurset og give dig betydningen af hvert enkelt.

Hvis du ikke kan finde det ord, du leder efter i ordlisten, så skaf en enkel ordbog, og slå dets betydning op der.

Velkommen til online-kurset om Bestanddelene i forståelse

I løbet af vores liv har vi kæmpet for at forstå folk og ting bedre for således at komme bedre ud af det med andre, være i stand til bedre at betjene en maskine eller bare vide, hvad der sker i verden.

Men på trods af vores bedste hensigter støder vi nogle gange på forstyrrelser, andre meninger og misforståelser.

Hvis der var en måde at øge vores forståelse af folk og problemer på, ville det være meget værdifuldt at vide.

I Scientology opdagede man, at alle menneskelige forbindelser kan forbedres, og rent faktisk kan enhver aktivitet i livet forbedres, når man ved, hvad forståelse i sig selv virkelig er.

L. Ron Hubbard har indkredset de virkelige bestanddele i forståelse. Ved at kende disse bestanddele og hvordan de forholder sig til hinanden, og hvordan de tilsammen bliver til forståelse, kan du gøre noget ved ethvert problem, stort eller lille.

Det er grundlæggende viden, der er fælles for alle dele af livet, lige fra personlige forhold med andre mennesker til at drive firmaer, være medlemmer af grupper, at lære og blive uddannet, ledelse, erhverv – alt.

Dette kursus giver dig en introduktion til disse enkle, men stærke grundprincipper, så du kan begynde at bringe større forståelse til ethvert område af dit liv eller andres liv.

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod. Mere

1.‎1 LÆS ARTIKLEN

Affinitet, realitet og kommunikation

I Scientology har vi en hel del at gøre med dette emne kaldet forståelse. Forståelse indeholder meget præcise dele. Disse dele er: AFFINITET, REALITET og KOMMUNIKATION.

Forståelse er resultatet af kombinationen af affinitet, realitet og kommunikation. Man er for eksempel nødt til at have en vis affinitet (at synes om) en genstand, en vis kommunikation med den og en vis idé om dens realitet (vide noget om den), før man kan forstå den. Ens evne til at forstå en hvilken som helst person, tanke eller genstand, afhænger af ens affinitet, ens kommunikation og ens realitet.

For at være i stand til at forbedre eller øge forståelse er det nødvendigt at være fuldt fortrolig med og forstå, hvad hver af disse tre dele i sig selv består af.

AFFINITET

Ordet affinitet bruges her i betydningen kærlighed, at synes om eller enhver anden emotionel holdning. Under ”affinitet” har vi, om vi kan lide folk eller ej, om vi kan bo tæt på folk eller ej, om vi udtrykker emotioner over for folk eller ej. De forskellige emotioner såsom apati, vrede, kedsomhed, entusiasme viser hver især forskellige niveauer af affinitet.

Mængden af affinitet kan måles ved, hvor villig man er til at være i det samme rum som eller være ligesom (ligne) en anden person. Hvis man siger: ”Jeg kan lide dig,” siger man: ”Ja, jeg ville lige så gerne være dig.” ”Jeg kan lide dig,” ville også betyde: ”Jeg ville lige så gerne være i dit rum.” Når to personer ikke kan lide hinanden, betyder det, at de ikke vil være tæt på hinanden, de vil ikke bryde sig om at tage den anden persons synspunkt. De ønsker ikke at være som den anden person. Hvis den ene går med blåt, føler den anden, han skal gå med grønt. Hvis to mennesker, der taler med hinanden, ikke har affinitet for hinanden, vil de have tendens til at skændes eller bare gå væk fra hinanden.

REALITET

Med realitet mener vi ”de faste genstande, de virkelige ting i livet”. Realitet er det, der opfattes (ses, føles, høres osv.). Realitet er enighed om, hvad der er, eller hvad der eksisterer. Noget, der er virkeligt, er noget, som vi er enige om, eksisterer og kan opfatte. Det modsatte ville være uenighed, hvorved to eller flere personer ikke er enige om, hvad der er sandt eller virkeligt.

Det, som er virkeligt, er kun virkeligt, fordi der er opnået enighed om det og ikke af nogen anden grund.

KOMMUNIKATION

Kommunikation er den vigtigste af de tre dele i frembringelse af forståelse.

En kommunikation er en besked eller en partikel, der går over en afstand i en bestemt retning mellem to præcise punkter.

En meget enkel måde at sige, hvad kommunikation betyder, er en partikels skift (eller bevægelse) fra et sted til et andet sted. En partikel er den ting, der bliver kommunikeret. Det kan være en ting, en skrevet besked, et talt ord eller en idé.

Hvis man for eksempel tog en bold og kastede den til nogen, der skulle gribe den, ville det være en kommunikation fra dig til den anden person. Hvis du sagde ”hej” til nogen, ville det også være en kommunikation, som præcis følger betydningen ovenfor.

Kommunikation kan også være tovejs, med personen der modtog den første meddelelse, som sender sin egen besked tilbage til den første person. Det skaber en udveksling (det at give og modtage eller ombytning) af idéer eller partikler.

Kommunikation er ikke bare at snakke med nogen. Der er mange måder at kommunikere på. To personer kan sidde og se på hinanden og være i kommunikation. En af måderne at komme i kommunikation på er berøring. Man kan ae en kat, og katten begynder pludselig at spinde. Man er i kommunikation med katten. Man kan række ud og give en person hånden, og man er i kommunikation med personen. I Frankrig, Italien og Spanien lægger folk ofte armene om hinanden som hilsen. De er i kontakt med hinanden, og den kontakt er kommunikation.

Selvom det er vigtigt at forstå hver af disse tre separate dele, har de også et meget præcist forhold til hinanden, som når de kombineret bliver til større eller mindre forståelse af folk, genstande og selve livet. Det er emnet i den næste lektion.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.