Let us know how it is going
2.‎1 LEES HET ARTIKEL

De ARC-driehoek

Alle drie de onderdelen van begrip – affiniteit, realiteit en communicatie – zijn heel nauw met elkaar verbonden. Als er een verandering optreedt in een ervan, veranderen de andere twee ook. Aangezien elk ervan zo afhankelijk is van de andere, kun je ze zien als een driehoek: je kunt één hoek van deze driehoek verhogen of verlagen (de affiniteit of realiteit of communicatie laten afnemen of toenemen) en dan zullen de andere twee hoeken ook omhoog of omlaag gaan. Dit noemen we daarom in Scientology de A-R-C-driehoek.

Zonder affiniteit is er geen realiteit of communicatie. Ook is er zonder realiteit geen affiniteit of communicatie. En zonder communicatie is er noch affiniteit, noch realiteit. Dit kun je zien in een voorbeeld van twee vreemden die het moeilijk vinden tegen elkaar te praten (geen communicatie), omdat ze niets over elkaar weten (geen realiteit) en ze zelfs lichtelijk wantrouwig of angstig zijn ten opzichte van de ander (lage affiniteit).

Er moet wat goede affiniteit (genegenheid) tussen twee mensen bestaan voordat ze samen met enig vertrouwen kunnen praten. Voordat twee mensen reëel voor elkaar kunnen zijn, moet er enige communicatie tussen hen plaatsvinden. Zij moeten elkaar op zijn minst zien, wat op zich een vorm van communicatie is. Voordat twee mensen enige affiniteit voor elkaar kunnen voelen, moeten zij in enige mate reëel voor elkaar zijn. Het is niet mogelijk om van iets te houden dat niet bestaat.

Wat gebeurt er wanneer één hoek van de driehoek plotseling aanzienlijk verlaagd raakt (het niveau van affiniteit, realiteit of communicatie is gedaald)? De twee andere hoeken zullen ook dalen zoals soms bijvoorbeeld kan worden gezien bij twee vrienden van wie de vriendschap plotseling op de klippen loopt en eindigt. Deze vriendschap, laten we zeggen, was heel sterk geweest, waarbij beide vrienden veel respect voor elkaar hadden, samen aan veel gemeenschappelijke activiteiten deelnamen en elkaar bijna iedere dag openhartig spraken. Je zou kunnen zeggen dat ze hoge “ARC” voor elkaar hadden, of, met andere woorden, dat zij elkaar goed begrepen. Op een dag raakt dit begrip echter plotseling verbroken wanneer een van de twee vrienden ontdekt dat de andere vriend net in het geheim betrokken was geraakt bij illegale activiteiten. Dit is een plotselinge verandering in de realiteit die de persoon over zijn vriend had. Met deze nieuwe realiteit, mag hij zijn vriend niet langer. In feite is zijn genegenheid omgezet in haat – een enorme daling in affiniteit. Dit resulteert er dan ook in dat hij alle eventuele communicatie met zijn vriend vermijdt, niet met hem wil praten omdat hij hem niet meer vertrouwt of mag en zich verraden voelt.

Alle drie de hoeken van de driehoek zijn nu gedaald. De daling begon met een plotselinge breuk in de realiteit tussen de twee vrienden – de afspraak dat ze eerlijk tegen elkaar zouden zijn, werd niet gehouden. Als een van de hoeken van de driehoek daalt, dalen de andere twee ook.

Huwelijken vallen eenvoudigweg uiteen door een gebrek aan communicatie. Wanneer communicatie begint te falen, begint de affiniteit te dalen. Mensen beginnen geheimen voor elkaar te krijgen en hun affiniteit begint naar peilloze diepten te zinken.

Maar zelfs nog belangrijker dan de voorbeelden van het laten dalen van de hoeken van de driehoek, je kunt het niveau van begrip ook laten stijgen door te beginnen één punt van de driehoek te laten stijgen. Je hoeft maar één hoekpunt van deze driehoek te verbeteren om de overige twee te verbeteren. In het voorbeeld van de vreemden op straat, zouden ze wellicht merken, als ze met elkaar beginnen te spreken (communicatie), dat ze iets gemeen hebben (realiteit) en dan niet langer angstig zijn ten opzichte van elkaar (verhoogde affiniteit) en dat hun begrip van elkaar begint toe te nemen. Het toegenomen begrip tussen deze personen zou begonnen zijn door het verhogen van één hoek van de driehoek – in dit geval, communicatie.

Communicatie is verreweg het belangrijkste van de drie onderdelen van de ARC-driehoek. De driehoek begint in wezen met communicatie, aangezien je door te communiceren affiniteit en realiteit tot stand kunt brengen. Hoe meer je met iets communiceert, des te reëler het voor je wordt en des te hoger je affiniteit ervoor zal zijn.

De ARC-driehoek kan op veel manieren worden gebruikt, van het herstellen van op de klippen gelopen huwelijken, tot eenvoudigweg een nieuw plan aanvaard te krijgen in een bedrijf. Elk gebied van het leven kan met behulp van deze driehoek worden verbeterd, aangezien deze driehoek het hulpmiddel is om begrip zelf te verhogen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.