Let us know how it is going
7.‎2 תרגיל מעשי

תן לילד לעזור

תן לילד לעזור לך עם משהו שאתה עושה בבית ושים לב איך הוא נעשה יותר ויותר עליז כשאתה מאפשר לו לתרום.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.