Let us know how it is going
4.‎1 קרא את המאמר

"פינוק" הילד עם אהבה וחיבה

לעתים קרובות הורים מודאגים מ-"פינוק" הילדים שלהם. כשאתה מדבר על ילד מפונק, אתה באמת צריך להבין מה זה אומר. מה זה ילד מפונק?

ילד נעשה מפונק בגלל שלוקחים ממנו את חופש הפעולה שלו! הוא לא מפונק בגלל שאוהבים אותו או אפילו נותנים לו דברים. אתה יכול לתת לילד כמעט הכול וזה לא יגרום לו להיות מפונק. אבל אם גוזלים ממנו את עצמאות (חופש אישי) הפעולה שלו, זה יגרום לו להיות מפונק.

אפשר לגזול את עצמאות הפעולה של ילד בדרכים רבות.

הדרך הראשונה היא למנוע ממנו לעשות משהו או לגרום לו לעשות משהו בלי שיתוף הפעולה שלו, כשאתה אומר שאתה עושה את זה "לטובתו". אבל זה רק מונע ממנו להגיע להחלטות משלו ומעבר לכך זה מהווה ענישה עבורו כשההחלטות שלו מכניסות אותו לצרות.

לדוגמה, בוא נאמר שילד מחליט לעזור לחבר בלימודים אחרי בית-הספר. כתוצאה מכך, הוא מאחר קצת לארוחת הערב עם המשפחה. אביו מתרגז על זה ואומר לו שאסור לו לאחר לארוחת הערב עם המשפחה – אף פעם! נאמר שהאבא לוקח חלק מדמי הכיס של הילד בתור עונש. עכשיו הילד נענש על החלטתו והוא מבין שלא באמת יש לו חופש לבחור את הפעולות או את ההחלטות שלו.

שגיאה נפוצה נוספת היא כל הזמן לומר לילד עד כמה כולם נחמדים אליו ואיך כל העולם מתנהל למענו ועד כמה הוא כפוי טובה (לא מביע תודה) ושהוא לא מפגין את ההערכה שלו בשום צורה. זאת דרך נוספת לגזול מהילד את עצמאות הפעולה שלו. זה גורם לו להרגיש שהוא חייב לך ושהוא לא אמור לנסות לעשות דברים עבור עצמו.

האמת היא שאף ילד מעולם לא נעשה מפונק בגלל חיבה, בגלל סימפתיה, בגלל טוב לב, בגלל הבנה או אפילו בגלל שנותנים לו יותר מדי. אתה יכול לתת לילד שלך מכונית, אופנוע או כל דבר אחר שאתה, כילד, רצית, והילד שלך לא יהיה מפונק. אתה יכול לתת לו צעצועים טובים יותר מכל אחד אחר בשכונה ואתה לא תהפוך אותו לסנוב (מישהו שמסתכל על אנשים אחרים מגבוה).

מה שעובד הכי טוב זה להרשות לילדך לפעול כרצונו ולהגיע להחלטות שלו עם החברים שהוא משחק איתם והולך איתם לבית-הספר. הוא יכול לצאת ולחלוק את הרכוש שלו אם הוא רוצה, או לא לעשות את זה. זה תלוי בו. אם מאפשרים לו לחיות כך, הוא יגלה בעצמו איך העולם עובד. וזה משהו שהוא צריך ללמוד.

אנחנו צריכים לבטל אמונה תפלה (אמונה לא נכונה) ישנה שאהבה וחיבה מערערות ילד לחלוטין וגורמות לו צרות או אפילו גורמות לו להשתגע. אנשים מאמינים בזה – אבל זה לא נכון.

אתה יכול להיות בטוח שהדרך המהירה ביותר לגרום לילד שלך להיות מפונק היא לא בכך שתאהב אותו, אלא בכך שתיקח ממנו את חופש הפעולה שלו.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.