Let us know how it is going
7.‎1 תרגיל מעשי

דטרמיניזם-עצמי של ילד

מטלות מעשיות

הערה: התרגילים המעשיים האלה אינם בגדר חובה. אתה לא חייב לעשות אותם. הם נכללים כאן כדי שתעשה אותם וזה יעזור לך להשיג הבנה מוגברת ויכולת ליישם את החומרים של הקורס.

תן לילד לשבת על הברכיים שלך ועשה את המבחן שמתואר בחלק איך לחיות עם ילדים. שים לב למה שקורה כשאתה מחזיק את הילד על הברכיים שלך עם הזרועות שלך סביבו.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.