Let us know how it is going
11.‎4 PRAKTIKUPPGIFT

Utbildningsövningar

Praktikuppgifter

Det följande är övningar som har att göra med kommunikation. Dessa övningar kommer att hjälpa dig att förstå och tillämpa dessa principer för kommunikation i livet.

ANMÄRKNING: En del övningar görs med en annan person. Om du inte har någon att göra övningen med, föreslår vi att du går vidare till nästa steg på kursen. Vi kommer att påminna dig om att hitta någon senare och fullborda övningen vid ett senare tillfälle.

Därefter kommer du att göra utbildningsövningarna i kommunikation med en annan person. Gör följande:

  1. Hitta någon att arbeta med som din partner så att ni kan få varandra igenom övningarna.
  2. Låt din partner läsa igenom alla övningarna.
  3. Bestäm vem av er som ska coacha först.
  4. Börja sedan på den första TR:en!

Gör övningen – Utbildning 0: Var där

Du kan ladda ner och skriva ut ett exemplar av övningen så att ni har den till hands och kan titta på den när ni gör den.

Gör övningen – Utbildning 0: Konfrontering

Du kan ladda ner och skriva ut ett exemplar av övningen så att ni har den till hands och kan titta på den när ni gör den.

Gör övningen – Utbildning 1: Att få över en kommunikation

Du kan ladda ner och skriva ut ett exemplar av övningen så att ni har den till hands och kan titta på den när ni gör den.

Gör övningen – Utbildning 2: Bekräftelser

Du kan ladda ner och skriva ut ett exemplar av övningen så att ni har den till hands och kan titta på den när ni gör den.

Gör övningen – Utbildning 3: Upprepad fråga

Du kan ladda ner och skriva ut ett exemplar av övningen så att ni har den till hands och kan titta på den när ni gör den.

Gör övningen – Utbildning 4: Originationer

Du kan ladda ner och skriva ut ett exemplar av övningen så att ni har den till hands och kan titta på den när ni gör den.

Du sparade en praktikuppgift att göra senare. Vi kommer att skicka dig en påminnelse med e-post med en länk till uppgiften.
ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.

Om du inte har en annan person att göra denna övningsuppgift med just nu, kan du spara den till senare – vi skickar en påminnelse och länk.

FORTSÄTT OCH SPARA FÖR ATT GÖRA SENARE
ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.