Let us know how it is going

איך לפתור קונפליקטים

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


איך לפתור קונפליקטים

בקורס זה אתה תלמד:

  • הגורם האמיתי שנמצא מאחורי כל הסכסוכים והקונפליקטים בין בני אדם.
  • למה נראה שכל-כך קשה – אם לא בלתי אפשרי – לפתור קונפליקטים מסוימים.
  • הכלים המדויקים שאתה צריך כדי לגלות מי מתסיס את העניינים – ולמה הגילוי הזה פותח פתח לפתירת כל קונפליקט.