Let us know how it is going

איך לפתור קונפליקטים

סקירת הקורס

ברוך הבא לקורס אונליין 'איך לפתור קונפליקטים'

לפעמים אנשים מתקשים להסתדר זה עם זה.

מסיבה לא ידועה כלשהי, שני אנשים שלא נראה שעשו שום דבר זה לזה יכולים פתאום למצוא את עצמם מסוכסכים. כשאתה מנסה לפתור את מורת הרוח, לא משנה מה תעשה כדי לעזור להם, הקונפליקט לא ייעלם.

זוג נשוי נראה כאילו הם מסתדרים נפלא ואז, יום אחד, הם מתחילים להתווכח ומוצאים דופי זה בזה. פשוט לא נראה שזה נפתר, ולא משנה מה נעשה כדי לנסות לפתור את זה. הנישואין מתפרקים ומסתיימים בגירושין.

ואז אנחנו קוראים על שתי מדינות שמתחילות פתאום קונפליקט שהופך למלחמה. אנשים נהרגים ויש הרבה ייסורים, אבל נראה שאף אחד לא מבין מה התחיל את הקונפליקט או למה. פשוט לא נראה שהוא נפתר.

מה קורה? האם זה פשוט משהו שקורה, ולא משנה מה אנחנו עושים? האם זה גורל? האם זה משהו שלעולם לא יהיה ניתן להבין או לפתור אותו? לא. זה לא אף אחד מאלה. זה בהחלט משהו שניתן להבין, לפתור ולהסדיר במלואו.

ל. רון האברד עשה הרבה תגליות מדהימות על קונפליקטים. הוא מצא מה בדיוק גורם לכל קונפליקט – בין אנשים, קבוצות ואפילו אומות – והוא עיבד צעדים מדויקים ופשוטים מאוד כדי לפתור כל אחד מהם.

בקורס הזה, אתה תלמד את הסיבה לכל הקונפליקטים ותלמד איך להשתמש בכלים כדי לפתור אותם, להשכין שלום ולהביא אושר לחייך ולחייהם של אחרים.

הערה חשובה

בעת לימוד הקורס הזה, ודא היטב שלעולם אינך חולף על פני מילה שאינך מבין במלואה. הסיבה היחידה לכך שאדם מוותר על למידה או נעשה מבולבל או לא מסוגל ללמוד היא משום שהוא חלף על פני מילה שהוא לא הבין. עוד

בקורס זה אתה תלמד:

  • הגורם האמיתי שנמצא מאחורי כל הסכסוכים והקונפליקטים בין בני אדם.
  • למה נראה שכל-כך קשה – אם לא בלתי אפשרי – לפתור קונפליקטים מסוימים.
  • הכלים המדויקים שאתה צריך כדי לגלות מי מתסיס את העניינים – ולמה הגילוי הזה פותח פתח לפתירת כל קונפליקט.

ברוך הבא

נרשמת כעת בהצלחה ואתה כמעט מוכן להתחיל בצעד הראשון שלך בתהליך למידה מרגש ומעשי. הקורס הזה יספק לך כלים אפקטיביים שתוכל להשתמש בהם בחיים.

הקורס הזה בנוי בצורה של צעד אחר צעד, עם רצף של לימוד ותרגילים שתצטרך לעשות. ומאחר שכל הקורס מופיע בתוך הלוג-און האישי שלך, תוכל פשוט להיכנס למערכת בכל עת ולהתקדם דרך המטלות שלך עד שתסיים.

הערה חשובה

בעת לימוד הקורס הזה, ודא היטב שלעולם אינך חולף על פני מילה שאינך מבין במלואה. הסיבה היחידה לכך שאדם מוותר על למידה או נעשה מבולבל או לא מסוגל ללמוד היא משום שהוא חלף על פני מילה שהוא לא הבין. עוד

הערה חשובה

בעת לימוד הקורס הזה, ודא היטב שלעולם אינך חולף על פני מילה שאינך מבין במלואה. הסיבה היחידה לכך שאדם מוותר על למידה או נעשה מבולבל או לא מסוגל ללמוד היא משום שהוא חלף על פני מילה שהוא לא הבין.

הבלבול או אי-היכולת להבין או ללמוד מופיעים אחרי מילה שלא ידעת את המשמעות שלה. ייתכן שהן לא יהיו רק המילים החדשות והלא רגילות שלא הבנת.

אחת העובדות החשובות ביותר בכל הנושא של למידה היא שאסור לך לעולם לחלוף על פני מילה שאינך מבין.

בכל נושא שלמדת ואז עזבת מבלי לסיים אותו, תמצא שהיו מילים שקראת אבל לא ידעת מה פירושן.

אז בזמן שאתה לומד את הקורס הזה, ודא היטב היטב שלעולם אינך חולף על פני מילה שאינך מבין במלואה.

אם מה שאתה לומד נעשה מבלבל או שנראה לך שאתה לא מבין אותו, תהיה מילה ממש לפני כן שלא הבנת.

אל תתקדם הלאה, אלא חזור אל החלק לפני שנכנסת לצרות ומצא את המילה שלא הבנת במלואה. בכל מקום שתראה מילה שמודגשת בקו תחתי, תוכל להקליק עליה וזה ייתן לך מיד את המשמעות של אותה מילה.

בזמן שאתה עובר דרך הקורס, אתה יכול גם להקליק על התפריט בראש כל עמוד בקורס היכן שכתוב "מילון מונחים" (שהוא רשימה של מילים והפירוש שלהן) וזה ייקח אותך לרשימה של מילים שמשתמשים בהן בקורס וייתן לך את המשמעות של כל אחת מהן.

אם אתה לא יכול למצוא במילון המונחים את המילה שאתה מחפש, קח מילון פשוט ובדוק את פירושה שם.