Let us know how it is going
2.‎1 קרא את המאמר

גילוי נוסף

נקודה חשובה מאוד להיזהר ממנה כשמוצאים צד שלישי היא דו"חות כוזבים. דו״חות כוזבים הם אמירות בכתב או בדיבור שמכילות שקרים.

התגלה שאפשר בכלל לא להבחין בצד שלישי משום שהאדם הזה מפיץ דו"חות כוזבים על אנשים אחרים.

לדוגמה, אם מישהו עושה שגיאה ומנסה להתגונן מפני האשמה, הוא מאשים מישהו אחר בשגיאה ואז אותו אדם נכנס לצרות והצד השלישי האמיתי נשאר חבוי.

הדרך לטפל בכך היא לגרום לאדם המאשים לומר או לתת את המידע לאדם המואשם בביצוע משהו לא בסדר כדי שתהיה לו הזדמנות להוכיח שזה אמת או שקר.

בבסיס כל הפעילויות המטרידות באמת של הצד השלישי נמצאים דו״חות כוזבים. דו"חות כוזבים יכולים גם לכלול קליטה חושית כוזבת – מישהו ש-"רואה" משהו שלא באמת קיים ומדווח עליו בתור עובדה.

כדי למנוע ממישהו שיאשימו אותו בצורה כוזבת, כל אדם בעל סמכות כלשהי בקבוצה לא צריך לקבל האשָמה ולפעול בהתבסס עליה מבלי לחקור בעצמו כדי לבדוק אם ההאשמה נכונה או שהיא רק הפעולה של צד שלישי. זה ימנע את ההענשה של אנשים שלא עשו כל רע.

כדי להגן על אדם ישר, בכל פעם שמישהו נותן דו"ח גרוע על מישהו אחר, חייבים לבדוק את הדו"ח כדי לוודא היטב שהוא נכון.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.