Let us know how it is going

HUR MAN LÖSER KONFLIKTER

FRÅN SCIENTOLOGY-HANDBOKEN

Skriv in dig genom att använda din e-postadress:


Hur man löser konflikter

På denna kurs får du lära dig:

  • Den verkliga bakomliggande orsaken till alla tvister och konflikter människor emellan.
  • Varför vissa konflikter verkar vara så svåra – eller till och med omöjliga – att lösa helt.
  • De exakta verktyg man behöver för att ta reda på vem som satt igång ett bråk – och varför denna upptäckt öppnar dörren till att kunna lösa vilken konflikt som helst.