Let us know how it is going
3.‎1 קרא את המאמר

איך למצוא צד שלישי

צד שלישי הוא אדם שבאמצעות הפצת מידע כוזב יוצר בעיות בין שני אנשים, בין אדם לקבוצה או בין קבוצה לקבוצה אחרת.

מטרת החקירה היא לגלות מי הפיץ דו"חות כוזבים כדי ליצור קונפליקטים בין אנשים או קבוצות. כדי למצוא צד שלישי, צריך לשאול את אלה שיש להם את הקונפליקט שאלות כמו:

  1. האם נאמר לך שלא אוהבים אותך, מסתייגים ממך או שאתה בצרות?
  2. מה נאמר?
  3. מי אמר זאת?
  1. האם נאמר לך שמישהו היה רע?
  2. מה נאמר?
  3. מי אמר זאת?
  1. האם נאמר לך שמישהו עשה משהו לא בסדר?
  2. מה נאמר?
  3. מי אמר זאת?
  1. האם נאמר לך שקבוצה היתה רעה?
  2. מה נאמר?
  3. מי אמר זאת?

אתה צריך לשאול רק על האיזור שבו אתה מנסה למצוא את הצד השלישי. לדוגמה, בשאלון שלך, אתה תשאל "בעבודה שלך, האם נאמר לך שלא אוהבים אותך, מסתייגים ממך או שאתה בצרות?" או "בנישואין שלך, ______?" או "במשפחה הזאת, ______?" וכו'.

לשאלה עשויות להיות הרבה תשובות, אז תשאיר הרבה מקום לתשובה של האדם על כל שאלה.

אתה תמצא שֵם אחד שמופיע בתכיפות הרבה יותר גדולה מהשאר.

אם תפעל לפי הנוהל הזה, תגלה מי בדיוק גרם קונפליקטים בין בני משפחה, חברים, עמיתים לעבודה וקבוצות, ותוכל לפתור את הקונפליקטים האלה כדי שהם יוכלו לחיות ולעבוד בשלום.

מעולם לא היה פתרון לקונפליקטים כאלה לפני Scientology. זה הפתרון להרבה מאוד קשיים ובעיות שהדאיגו בני אדם במשך הרבה זמן.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.