Let us know how it is going
6.‎2 PRAKTISK ØVELSE

Å håndtere en forvirring

Finn en forvirring – enhver forvirring – hjemme, på arbeid eller ute i offentligheten. Håndter den forvirringen ved å bruke Doktrinen om det stabile datum.

MERK: Gjenta denne øvelsen så mange ganger du trenger for å bli fullstendig komfortabel med prosedyren.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.